Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Borsa de la convocatòria de TM Arquitecte] (texto en catalán)*

 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS AMB PERFIL  D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, SUBGRUP A2, DE SERVEIS TERRITORIALS.

 

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, de data 12/09/2019, queda constituïda la borsa de treball d'aquesta convocatòria amb data d'efectes del dia 25 de novembre de 2019.

 

La vigència d'aquesta borsa serà SIS MESOS, prorrogable per decret fins a la creació d'una de nova o fins al seu exhauriment.

 

 

COGNOMS I NOM

SITUACIÓ

N. P., BEATRIZ

Contractada

S. B., ELISABETH

 

S. P., CRISTINA

 

F. P., JORDI

 

M. B., MANEL

 

 

 

Criteris de regulació de la borsa

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50