Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Agents Policia Local (2019 - finalitzada)] (texto en catalán)*    Plazas 11    Publicación 25/02/2019 DOGC    Inscripción Cerrada

Aviso: *[Avís - Ampliació places] (texto en catalán)*

 

 

AVÍS

 

Atesa la publicació al BOP de Barcelona de data  06/03/2019, Núm. Registre / Núm. Registro: 2019007420 , i al DOGC número 7826, de data 08 de març de 2019 es fa pública l'ampliació en una plaça de la convocatòria de 10 places d'agent de la policia local, integrada a l'escala administració especial, sotsescala de serveis especials, classe: policia local, escala bàsica, subgrup C2, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Castelldefels. Essent el total de les places convocades d'11 atesa la vacant esdevinguda amb motiu de la jubilació anticipada de l'agent de policia local amb efectes 31.1.2019.

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50