(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.2 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2014)

ANNEX I.2

PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ, LÚDIC-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE

 

 

 

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

VISITES COL·LECTIVES:(d'interès arquitectònic, històric, cultural comentades amb guia, excepte les visites al Castell de Castelldefels que estan regulades a l'Ordenança  núm. 21, Annex I.11)

Quota per persona

Nivell A (de 26 a 30 participants)

3,80 €

Nivell B (de 16 a 25 participants)

5,15 €

Nivell C (de 10 a 15 participants)

6,10 €

El nivell de la visita comentada està en funció del nombre de persones.

 

 

Quota

 SALA POLIVALENT CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

37,44 €

7,86 €

45,30 €

 1 dia.

130,58 €

27,42 €

158,00 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

56,69 €

11,91 €

68,60 €

 1 dia.

198,18 €

41,62 €

239,80 €

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora

74,88 €

15,72 €

90,60 €

 1 dia.

232,23 €

48,77 €

281,00 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

112,23 €

23,57 €

135,80 €

 1 dia.

395,37 €

83,03 €

478,40 €

Actes no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

18,26 €

3,84 €

22,10 €

 Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

 Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

 

QUOTA

RESTA AULES CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

18,85 €

3,95 €

22,80 €

 1 dia.

37,44 €

7,86 €

45,30 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

26,16 €

5,49 €

31,65 €

 1 dia.

55,62 €

11,68 €

67,30 €

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

37,44 €

7,86 €

45,30 €

 1 dia.

74,87 €

15,73 €

90,60 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

53,72 €

11,28 €

65,00 €

 1 dia.

112,24 €

23,56 €

135,80 €

 

QUOTES

SALES ASSAIG MUSICAL CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

BÀSIC

 

 

 

Hora esporàdica

4,22€

0,88 €

5,10 €

Mòdul 4 hores setmanals

51,36 €

10,79 €

62,15 €

Mòdul 6 hores setmanals

71,94 €

15,11 €

87,05 €

BÀSIC + 1 AMPLIFICADOR

 

 

 

Hora esporàdica

5,12 €

1,08 €

6,20 €

Mòdul 4 hores setmanals

56,08 €

11,77 €

67,85 €

Mòdul 6 hores setmanals

79,42 €

16,68 €

96,10 €

BÀSIC + 2 AMPLIFICADORS

 

 

 

Hora esporàdica

5,62 €

1,18 €

6,80 €

Mòdul 4 hores setmanals

60,74 €

12,76 €

73,50 €

Mòdul 6 hores setmanals

84,09 €

17,66 €

101,75 €

Dipòsit per a la utilització de les sales d'assaig musical el Casal de Joves

 

 

76,00 €

Lloguer de material per a fora del Centre

(només per a grups amb dipòsit)

 

 

 

Lloguer de bateria:  per dia

23,35 €

4,90 €

28,25 €

Lloguer de 2 micròfons més 2 peus de micròfon:  per dia

9,34 €

1,96 €

11,30 €

Equips de veus +2 micròfons+2 peus de micròfon:  per dia

18,68 €

3,92 €

22,60 €

 

QUOTES

SALA POLIVALENT AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora

74,88 €

15,72 €

90,60 €

1 dia.

232,32€

48,78 €

281,10 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

112,23 €

23,57 €

135,80 €

1 dia.

395,37 €

83,03 €

478,40 €

Actes que no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

18,18 €

3,82€

22,00 €

- Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

- Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

 

QUOTA

RESTA AULES CENTRE AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

37,44 €

7,86 €

45,30 €

1 dia.

74,88 €

15,72 €

90,60 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

53,68 €

11,27 €

64,95 €

1 dia.

112,23 €

23,57 €

135,80 €

 

Quota

CASAL DE LA CULTURA:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

34,63 €

7,27 €

41,90 €

1 dia.

67,35 €

14,15 €

81,50 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

47,36 €

9,94 €

57,30 €

1 dia.

100,58 €

21,12 €

121,70 €

 

Quota

SALA POLIVALENT DE L'ESPAI DEL MAR:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

74,87 €

15,73 €

90,60 €

1 dia.

232,23 €

48,77 €

281,00 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

112,23 €

23,57 €

135,80 €

1 dia.

395,37 €

83,03 €

478,40 €

El Centre no podrà atendre activitats fora de l'horari de funcionament:

Laborables: de 9:00 h. a 21.30 h.

Dissabtes i Festius: de 09:30 h. a 21'30 h. 

 

Quota

AULES INFORMÀTICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores

50,08 €

10,52 €

60,60 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

14,14 €

2,96 €

17,10 €

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

85,58 €

17,97 €

103,55 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

27,07 €

5,68 €

32,75 €

 

Quota

RESTA D'AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores

35,95 €

7,55 €

43,50 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

10,75 €

2,25 €

13,00 €

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

57,52 €

12,08 €

69,60 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

25,08 €

5,27 €

30,35 €

 

CURSOS, TALLERS I SEMINARIS:

Quota

Nivell A: fins a 6 sessions (pagament únic)

10,50 €

Nivell B: de 7 a 15 sessions (pagament únic)

18,90 €

Nivell C: més de 15 sessions (pagament únic)

26,25 €

Nivell D: sessió única (pagament únic)

4,70 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal. 1 participant.

44,10 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal. Menys de 5 participants i més de 2.

27,30 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal.  Més de 5 participants

12,60 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal. Menys de 5 participants.

39,90 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal. Més de 5 participants.

18,90 €

Aquests preus es prorratejaran quan el mes estigui començat.

Existeix la possibilitat d'efectuar els pagaments de forma trimestral

CURSOS:  Acosta't a la Cultura:

Preus

Nivell A: fins a 6 sessions (pagament únic)

25,00 €

Nivell B: de 7 a 15 sessions (pagament únic)

30,00 €

Nivell C: més de 15 sessions (pagament únic)

50,00 €

Nivell D: sessió única (pagament únic)

8,00 €

CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL – CAL GANXO:

Preus

Curset Nivell I: curset s d'1 sessió única

5,50 €

Curset Nivell II: curset s de 4 a 15 hores

16,50 €

Curset Nivell III: curset s que incloguin material o que superin les 15 hores

33,10 €

VISITES a punts d'interès natural dintre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, incloent el desplaçament:

 

Curset Nivell I:  (de 35 a 60 participants)

5,00 €

Curset Nivell II: (de 22 a 35 participants)

6,80 €

Curset Nivell III: (fins a 22 participants)

10,00 €

 

CESSIÓ D'ESPAIS PÚBLICS:

Quota

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

CESSIÓ A ALTRES ENTITATS:

QUOTA

CEIP GARIGOT:

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

(Utilització dissabtes de 9 a 13 hores de 7 aules i pati, a liquidar mensualment a la bestreta)

412,19 €

86,56 €

498,75 €

 

PARC D'EDUCACIÓ VIÀRIA

Quota

 

 

Ciclomotors, karts i bicicletes. Quota per classe. 2h: 4 sessions de 30'.

141,10 €

 

 

Representacions educatives de la Policia Local:

 

 

 

Representacions a Castelldefels

Exempta

 

 

Representacions altres poblacions

588,00 €

 

 

Cinema:

 

 

 

Entrades taquilla

6,30 €

 

 

Música en espais diferents al Teatre Plaza:

 

 

 

Entrades taquilla

8,40 €

 

 

Cine temàtic

2,20 €

 

 

 

Quota per unitat

 

VENDA DE LLIBRES:

PRINCIPAL

4% IVA

 TOTAL

 

Venda "Guia del Patrimoni":

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

Venda "Serrasanta, pintura mural a Castelldefels"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

Venda "Les masies a Castelldefels"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

Venda "Castelldefels, temps d'història"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

17,84 €

0,71 €

18,55 €

 

Preu venda a llibreters

12,50 €

0,50 €

13,00 €

 

Venda “Castelldefels, tot l'any”

 

 

 

 

Preu venda a particulars

26,25 €

1,05 €

27,30 €

 

Preu venda a llibreters

18,37 €

0,73 €

19,10 €

 

Venda del llibre "Escultura Monumental a Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

6,83 €

0,27 €

7,10 €

 

 Preu venda a llibreters

4,81 €

0,19 €

5,00 €

 

Venda del llibre "Pirates a Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

6,83 €

0,27 €

7,10 €

 

 Preu venda a llibreters

4,81 €

0,19 €

5,00 €

 

Venda del llibre "Diari de un indígena":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

 Preu venda a llibreters

7,36€

0,29 €

7,65 €

 

Venda del llibre "Les plantes de la platja de Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

5,24 €

0,21 €

5,45 €

 

 Preu venda a llibreters

4,18 €

0,17 €

4,35 €

 

Venda del llibre “Els Ocells de l'Olla del Rei”:

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

7,74 €

0,31 €

8,05 €

 

 Preu venda a llibreters

6,25 €

0,25 €

6,50 €

 

Venda del llibre "L'església de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. 100 anys d'història":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

 Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

Venda del llibre "Castelldefels i la Mar, Edició ampliada":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

 Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

Venda del llibre "La pintura de Manolo Rivera":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

 Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

ALTRES LLIBRES I PUBLICACIONS

 

 

 

 

Nivell A

 

 

 

 

Preu venda a particulars

17,84 €

0,71 €

18,55 €

 

Preu venda a llibreters

12,50 €

0,50 €

13,00 €

 

Nivell B

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,48 €

0,42 €

10,90 €

 

Preu venda a llibreters

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 

Nivell C

 

 

 

 

Preu venda a particulars

6,83 €

0,27 €

7,10 €

 

Preu venda a llibreters

4,81 €

0,19 €

5,00 €

 

La gestió de venda de llibres a través de llibreters es realitzarà mitjançant un sistema de dipòsit de llibres i es  practicarà liquidació de les vendes per semestres naturals. L'Àrea de Cultura serà la responsable de gestionar el control de la gestió dels llibres en dipòsit.

 
 
           

 

 

CASAL D'ESTIU PER A JOVES AMB DISCAPACITAT (*):

Quota

A realitzar durant el mes de juliol de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

Pagament quinzenal:

 

Empadronats a Castelldefels:

61,75 €

No empadronats a Castelldefels:

102,60 €

Pagament mes sencer:

 

Empadronats a Castelldefels:

123,50 €

No empadronats a Castelldefels:

205,30 €

(*) Queden exempts de pagament les famílies empadronades a Castelldefels amb renda per càpita inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).Els ingressos de la unitat familiar es determinaran a partir de la presentació del Certificat d'Ingressos, o bé mitjançant la presentació de la Declaració de la Renda de les Persones Físiques .

 

 


Revisado: 04/03/2014

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50