(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.3 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2014)

ANNEX II.3

PREU PÚBLIC APARCAMENT SOLAR PASSEIG MARÍTIM/CARRER MÈXIC:

 

 

La tarifa a aplicar per part de l'empresa Societat d'Aparcament de Castelldefels, S. A. (SAC) és la que es detalla a continuació:

 

Tarifa diària única

(per tot l'horari d'obertura al públic que serà de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores)

5,00 €

 

La Societat SAC serà la responsable de gestionar i controlar l'aparcament.

 


Revisado: 23/12/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50