Planes aprobados de Castelldefels

    

*[Modificació puntual Normes Urbanístiques] (texto en catalán)*  (02/10/2012)

Modificació puntual dels articles: 146, 225, 228, 231, 239, 251, 253, 254, 298, 299, 300, 328, 342 i 343 de las Normes Urbanístiques i 104, 108, 110, 114 i 141 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del Pla General Metropolità de Barcelona al municipi de Castelldefels. Aprovat definitivament per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme amb data de 25 de juny de 2012 i publicat al DOGC amb data 16 d'agost de 2012

[  pdf 3,4 Mb ]

Plan de usos Comerciales  (01/01/2011)

Aprobado Definitivamente por la Comissión Territorial de Urbanismo de Barcelona en sesión de fecha 27-1-2011.

[  pdf 16,6 Mb ]

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50