Autorització per col·locació de marbres  (tràmit)

Les empreses que vulguin instal·lar marbres en el cementiri municipal hauran de demanar autorització, per correu electrònic a l'Oficina d'administració del Cementiri.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Empreses marbristes.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Tramitació presencial

Pas a pas

  • Les empreses encarregades de la col·locació de làpides, envien sol·licitud per correu electrònic a l'oficina de Cementiri que, retornarà autorització degudament signada.
  • És requisit imprescindible, la seva presentació als operaris del cementiri per tal d'efectuar la instal·lació.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Sol·licitud del marbrista per col·locació de làpida, a petició dels familiars.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50