Expedició duplicat de títol funerari  (tràmit)

Quan el títol funerari estigui molt deteriorat o bé per pèrdua o sostracció del mateix.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular del dret funerari.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Tramitació presencial

Pas a pas

Un cop es disposi de tota la documentació, la persona interessada haurà d'abonar la taxa corresponent.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  • Sol·licitud de la persona titular de dret funerari manifestant els motius de la seva petició.
  • Fotocòpia del DNI del titular.
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50