Cens de gossos potencialment perillosos  (tràmit)

Aquest tràmit permet fer la inscripció dels gossos potencialment perillosos al cens d'animals domèstics de companyia de Castelldefels i a l'ANICOM (Registre general d'Animals de Companyia de Catalunya).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones majors de 18 anys, propietàries i/o posseïdores de gossos potencialment perillosos, estan obligades a censar aquests animals a Castelldefels, sempre que els citats animals visquin més de sis mesos a l'any al municipi.

Termini de resolució i sentit del silenci

Immediat. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud per censar l'animal i la documentació.

2. Presentació sol.licitud d'obtenció de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

3. Revisió de la documentació per part de la Oficina d'Atenció a la Ciutadania i derivació a l'Àrea de Salut i Consum.

4. Inscripció al cens d'animals de companyia.

5. Enviament per correo ordinari de la xapa censal i de la fitxa d'inscripció al registre d'animals de companyia.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Sol·licitud de l'alta en el cens de gossos potencialment perillosos (sol·licitud ANICOM).

2. Fotocòpia del DNI del propietari/ària o posseïdor/a.

3. Fotocòpia de la cartilla sanitària o passaport expedida per un veterinari titulat on consti el número d'identificació permanent (microxip)

4. És obligatori disposar de la corresponent llicéncia per a la tinença de gossos potencialment perillosos o, en cas negatiu tramitar-la al mateix temps que el cens de gossos perillosos.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50