Sol·licitud cens d'animals domèstics de companyia (excepte els gossos considerats potencialment perillosos)  (tràmit)

Aquest tràmit permet fer la inscripció dels gossos no perillosos, dels gats i de les fures al registre d'animals domèstics de companyia de Castelldefels i a l'ANICOM (Registre general d'Animals de Companyia de Catalunya).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els propietaris o posseïdors estan obligats a censar els seus animals de companyia a Castelldefels sempre que els esmentats animals hi visquin més de sis mesos a l'any.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 19, Taxa per prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci positiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Documentació que ha d'adjuntar el sol·licitant

1. Còpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport o NIE del propietari/ària
2. Còpia de la Cartilla sanitària/passaport de l'animal (expedida per un veterinari titular), on consti el número d'identificació de l'animal (microxip) i el nom del propietari del mateix.
 

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud per censar l'animal i la documentació.

2. Revisió de la documentació per part de la Oficina d'Atenció a la Ciutadania i derivació a l'Àrea de Salut i Consum.

3. Inscripció al cens d'animals de companyia.

4. Enviament per correo ordinari de la xapa censal i de la fitxa d'inscripció al registre d'animals de companyia.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Emplenar la sol·licitud de l'alta en el Cens.

2. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport o NIE del propietari/ària.

3. Fotocòpia Cartilla sanitària/passaport de l'animal (expedida per un veterinari titulat), on consti el número d'identificació de l'animal (microxip) i el nom del propietari del mateix.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50