Cessió d'equipaments socioculturals  (tràmit)

L'objectiu és facilitar la cessió d'espais on desenvolupar activitats sense ànim de lucre de caràcter cívic, social, cultural, educatiu, de lleure, i d'altres d'interès públic, així com la promoció de la vida associativa i la participació de la ciutadania en els assumptes de la comunitat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest ajuntament de forma gratuïta;  i per a altres associacions o col·lectius, Fundacions declarades d'utilitat pública, Federacions, Partits Polítics i ciutadania general la cessió estarà subjecta a uns preus públics recollits a les ordenances fiscals.

Quan es pot sol·licitar

Les cessions de caràcter continuada (activitats de durada superior a 1 setmana, compreses normalment entre els mesos de setembre i juliol) es podran sol·licitar en el mes de juny. Les cessions de caràcter puntual (activitats de durada inferior a 1 setmana) s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 60 dies naturals.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

L'autorització i/o denegació per a la utilització de l'espai demanat es comunicarà en el termini més breu possible des de Cooperació i Participació Ciutadana, i d'acord amb la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. El silenci administratiu serà negatiu.

Tramitació presencial

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50