Càlcul orientatiu de la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)  (tràmit i servei)

Informar sobre l'import que suposarà l'IVTNU (Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana), la plusvàlua d'una finca, a la data de la petició, en cas de produir-se'n la transmissió.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Immediat. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

L'Oficina d'Atenció Ciutadana realitzarà de manera immediata el càlcul aproximat a petició de la persona interessada (l'exactitud del càlcul dependrà de les dades aportades pel sol.licitant)

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Dades suficients identificatives de la finca, tipus, dates i percentatge de transmissió.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50