Emissió de certificats o informes de Serveis Econòmics.  (tràmit)

Aquest procediment és d'aplicació als certificats o informes que s'emetin des dels Serveis Econòmics.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada o autoritzada suficientment

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Una setmana. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1.Recepció d'una petició (sol.licitud o instància) per a l'elaboració d'un certificat, faig constar o informe. Si està subjecte a taxa per expedició de documents, efectuar l'autoliquidació.

2.Recerca de la informació necessària per a l'emissió del document sol.licitat

3.Elaboració del document sol.licitats.

4.Liquidació de la taxa d'expedició de documents si s'escau.

5.Lliurament del document sol.licitat.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Sol·licitud de l'interessat

2. Autoliquidació pagada per taxa per expedició de documents administratius

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50