Matriculació a les escoles bressol municipals  (tràmit)

Aquest tràmit permet matricular als infants que han obtingut plaça a les escoles.

**Clàusula informativa derivada per la Covid-19
Aquesta matrícula i la seva efectivitat estarà subjecte a les normatives que dicti el departament d'Educació i de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutor/a de l'infant.

Quan es pot sol·licitar

Del 17 al 23 de juny de 2020 (ambdós inclosos) es farà telemàticament
De forma presencial, excepcionalment, del 19 al 23 de juny de 2020 amb cita prèvia

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)
  • Resolució EDU/977/2020, de 8 de maig,, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La sol·licitud del procés de matriculació es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

De manera excepcional, per totes aquelles famílies que no tinguin mitjans digitals o tinguin dificultats  la podran fer de manera presencial al centre on han obtingut plaça sempre sol·licitant cita prèvia als telèfons corresponents:

La casa dels infants Can Vinader 93 665 15 74
La casa dels infants La Muntanyeta 93 665 80 73
La casa dels infants Granvia Mar 93 664 53 77
La casa dels infants Ca n'Aimeric 93 665 43 10

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Full de matricula

  • Carta de compromís educatiu
  • Ordre de domiciliació bancaria
  • Cartilla vacunacions
  • Tarjeta sanitaria

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50