Exhumació de restes per al trasllat a un altre nínxol o columbari dins del cementiri muncipal  (tràmit)

Traslladar les restes d'un nínxol a un altre nínxol, o a un columbari, dins del cementeri municipal.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del nínxol o columbari.

Quan es pot sol·licitar

D'octubre a maig.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  • La persona titular del dret funerari farà una instancia sol·licitant el trasllat de restes, amb renúncia al nínxol/columbari, si s'escau, adjuntant, a més fotocòpia del DNI i ho presentarà a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
  • L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania donarà cita prèvia per l'oficina d'administració del cementiri.
  • L'oficina d'administració del cementiri, un cop revisada la documentació preparà carta de pagament de la/les taxes corresponents.
  • En efectuar-se el pagament es coordinarà amb els operaris per la realització de l'acte.

NOTA: En cas de trasllat a l'ossera general, aquest tràmit no comporta el pagament de cap taxa

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  1. Sol·licitud de trasllat de restes (instancia) signada pel titular de la sepultura amb renúncia al nínxol/columbari, si s'escau.
  2. Fotocòpia del DNI del titular.
  3. En el cas de trasllat dins del mateix cementiri, s'haurà de formalitzar el lloguer que correspongui.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50