Subvencions destinades a projectes juvenils.  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a projectes juvenils:

- Que fomentin la realització d'activitats dirigides a desenvolupar l'esperit artístic i recreatiu, d'oci i de festes populars dels participants. Han de ser projectes oberts a la resta de la població jove de Castelldefels.

- Els projectes subvencionables han de promoure els valors de participació, cooperació i de solidaritat entre els participants.

- Els projectes han de ser d'interès general per a la comunitat i han de cobrir el dèficit d'activitats anàlogues en el Municipi.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre oficial i, a més, al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Castelldefels.

Quan es pot sol·licitar

El que determinin les bases.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50