Subvencions esportives destinades a esdeveniments esportius.  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a fomentar la celebració d'esdeveniments esportius a Castelldefels.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre oficial i, a més, al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Castelldefels.

Quan es pot sol·licitar

El que determinin les convocatòries

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida, de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant al 93.665.11.50.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50