Celebració de matrimonis civils  (tràmit)

Celebració de matrimonis civils. A través d'aquest acte, dues persones contreuen matrimoni civil davant l'alcalde (o regidor/a en qui delegui) a la sala de Plens o a la Capella del Castell.

Horari de les ceremònies:

  • Sala Plens: 1r i 3r dissabte de mes a les 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h i 13h (a partir de gener 2018 no se celebraran cerimònies a les 13h)
  • Capella del Castell: 2n dissabte de mes a les 11:30h i a les 13:00h.

A excepció d'agost, festius i ponts.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major d'edat

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

L'expedient finalitza una setmana després de la celebració, quan els contraents recullen al JUTJAT DE PAU corresponent el Llibre de Família.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i expedient de matrimoni civil finalitzat del Jutjat de Pau de Castelldefels per qualsevol via d'entrada:

- Presencialment o per correu a l'OAC.

- Per Internet.

2. Confirmació de la data i l'hora als sol·licitants

3. Entrega de documentació i pagament del preu públic corresponent.

4. Celebració del matrimoni civil.

5. Tramesa de la documentació al Jutjat de Pau, per tal que aquest finalitzi l'expedient i lliuri el Llibre de Família.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Document acreditatiu de la possibilitat de contreure matrimoni civil expedit pel Jutjat de Pau.

2. Instància degudament emplenada amb la petició del dia i hora desitjat.

3. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport o NIE dels contraents i dels dos testimonis (els documents hauran d'estar vigents en el moment de la celebració)

4. Formulari per emplenar l'acta.

5. Autoliquidació del preu públic pagada.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50