Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

PROMOCIÓ INTERNA SUPORT TÈCNIC MIG INFORMÀTICA (convocatòria restringida)    Places 1    Publicació 06/05/2021 DOGC    Procés de selecció finalitzat

Resultats: Resultats finals   (fi al·legacions: 16/07/2021)

VALORACIÓ DE MÈRITS I RESULTAT DE LES PROVES DE LA  PROMOCIÓ INTERNA, PER COBRIR 1 PLAÇA VACANT DE SUPORT TÈCNIC MIG, GRUP A, SUBGRUP A2, NIVELL 16, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT.

 

Els resultats finals de la convocatòria queden d'aquesta manera.

 

COGNOMS, NOM

MÈRITS

PROVA TEÒRICA

PROVA PRÀCTICA

GARCES GARCIA, JUANJO

2

8,33

8,5

 
 

 

A la vista del resultats i de conformitat amb les bases i convocatòria de procés de promoció interna, el tribunal acorda proposar a l'aspirant Sr. Juanjo Garcés Garcia, per ocupar la plaça de funcionari de carrera TÈCNIC MIG GRUP A, SUBGRUP A2,  ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, RÈGIM FUNCIONARI, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

S'obre un termini de 3 dies hàbils, a partir de la publicació en el web, per presentar al·legacions, si s'escau, mitjançant presentació d'instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50