Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Tècnic/a Superior Enginyer    Places 0  (temporal)   Publicació 16/01/2020 BOPB    Procés de selecció finalitzat

Resultats: Resultat prova teòrica   (fi al·legacions: 16/07/2020)

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ URGENT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL AMB PERFIL  DE TÈCNIC SUPERIOR ENGINYER, SUBGRUP A1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

 

 

Resultat del 1r exercici: prova de coneixements específics i generals.

Data: 13/07/2020

 

 

COGNOMS I NOM

CATALÀ

1ª PROVA

GIMENO MUÑOZ, JAVIER

NO EXEMPT

5,11

LÓPEZ HERNÁNDEZ, ISAAC

EXEMPT

N.P.

PÉREZ BRINQUIS RUBÉN

EXEMPT

6,00

VARGAS GARCIA, PABLO

EXEMPT

1,00

WARLAM BARNIOL, MARÍA REGINA

EXEMPTA

N.P.

 

*N.P.: No presentat/ada

 

S'obre un termini de 3 dies hàbils (del 14 al 16 de juliol de 2020) per a sol·licitar, si s'escau, al·legacions a la prova teòrica mitjançant instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

Segons la base 7.2 de les bases generals, la prova de coneixement de català té caràcter eliminatori, per tant, la prova pràctica resta condicionada a la superació de la prova de català.

 

Es convoca als/a les aspirants que han obtingut en aquesta prova una puntuació igual o superior a 5 punts i no estan exemptes de la prova de nivell C1 de català, a la realització d'aquesta, el dimecres, dia 15 de juliol de 2020 a les 10:00 hores, al Centre Cívic Canyars, C/ Església, 117, de Castelldefels.

 

Castelldefels, 13 de juliol de 2020.

 

La Secretària de la Comissió Qualificadora

 

 

 

Isabel Bou Sánchez

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50