Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Agents Policia Local (2020)    Places 7    Publicació 13/02/2020 BOP/DOGC    Inscripció Tancada

Avís: Instruccions per a la presentació d'instàncies

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

Què s'ha de presentar?:

 

Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran de presentar la següent documentació:

 

            1.-Formulari d'inscripció SIGNAT (publicat al web municipal https://www.castelldefels.org/ca/ssl/OfertaPublica_Formulari.asp?opc_id=2939

            2.-DNI

            3.-Carnet de conduir

            4.-Titulació acadèmica requerida per participar

            5.-Certificat de nivell B2 del MECR de català

            6.-Currículum Vitae

 

 

Com es pot tramitar?

 

Podeu tramitar les instàncies per la participació:

 

  1. De manera presencial a l'Oficina de registre de l'Ajuntament de Castelldefels (OAC). Horari:

http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935

 

  1. Mitjançant el registre electrònic de l'Ajuntament de Castelldefels (únicament amb un certificat digital vàlid) o en el registre electrònic d'altres administracions públiques.

 

Registre electrònic de l'Ajuntament de Castelldefels:

https://seu.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=627

 

  1. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, és a dir, per CORREU ADMINISTRATIU.

 

  1. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

  1. A les oficines d'assistència en matèria de registre.

           

 

AVÍS: Quan les instàncies NO siguin presentades presencialment a l'OAC d'aquest Ajuntament o per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels (ruta Seu Electrònica/Tràmits/Oferta Pública d'Ocupació), l'aspirant haurà de comunicar-ho al departament de Personal de l'Ajuntament de Castelldefels, via email (personal@castelldefels.org), dins del termini de presentació d'instàncies, adjuntant al correu electrònic els documents requerits a la convocatòria.

 

Termini de presentació d'instàncies

 

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al web de l'Ajuntament, prèvia publicació al BOPB i al DOGC.

En aquest cas serà des del 14 de febrer de 2020 fins el 12 de març de 2020.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50