Hemeroteca

       
Dijous, 28 de maig de 2020

Accés al CAP Can Bou només amb cita prèvia i programació, i amb seguretat sanitària estricta

La persistència de la pandèmia provocada pel virus Covid19 i del risc d'infecció afectaran la dinàmica d'atenció a la població que hagi d'anar el CAP, una dinàmica que el centre adverteix que serà molt diferent a la que era tradicional. Ara, els professionals assistencials establiran programació de visites presencials, que serà reduïda respecte al nombre anterior a la pandèmia, per minimitzar els riscos de contagi entre usuaris i professionals

El centre de salut de Can Bou està informant a la població que amb el pròxim reinici de l'activitat presencial s'implantaran noves mesures de seguretat sanitària i d'higiene, a causa de la pandèmia de coronavirus. Es tracta d'una dinàmica que es modificarà segons l'evolució de la pandèmia. El centre informarà dels canvis que es puguin anar produint.

En tot cas, actualment, com està succeint en moltes instàncies de l'assistència de salut posterior a l'esclat de l'emergència sanitària, el centre vol potenciar el vessant telemàtic i telefònic dels seus serveis. En aquesta direcció, està desenvolupant una estratègia de visites virtuals, a traves de telèfon i videoconferència, en aquells casos en què es consideri necessari. 

Tot i així, a les persones que hagin d'accedir als espais del CAP se'ls indicarà l'ús obligatori de mascareta i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, i quins són els espais als quals poden accedir dins del centre. S'evitarà amb la programació de visites la coincidència de pacients en espais reduïts i es mantindrà en tot cas la distància de seguretat.

Contacte previ via mail

En cas de precisar atenció o tenir dubtes, el CAP informa que el més convenient és enviar un missatge de correu electrònic a ciutadania@casap.cat. El centre de Can Bou contactarà amb cada persona  per valorar i donar resposta a les seves necessitats. Enviar un mai,raonen, és preferible a utilitzar el telèfon 93 665 56 59, perquè està pendent de disposar d'un nombre superior de línies d'accés.

En tots els casos el personal administratiu sanitari facilitarà la resposta directament, o bé  redirigirà la consulta als corresponents professionals assistencials.

Fins que es puguin gestionar adientment les necessitats, el CAP mantindrà inactives les programacions per call center o on line.  Els professionals assistencials corresponents establiran programació de visites presencials, que serà reduïda respecte al nombre anterior a la pandèmia, per minimitzar els riscos de contagi entre usuaris i entre usuaris i professionals.

Reducció de les visites presencials

Aquestes visites presencials es limitaran per a aquell grup de pacients per als quals el professionals considerin imprescindible l'exploració física o una entrevista personal cara a cara.  També des de Can Bou es contactarà amb els pacients que precisin alguna prova o procediment (analítica, retinografia no midriàtica, electrocardiograma...) per donar cita amb dia i hora. Per aquells que puguin necessitar diversos procediments o atenció, es concentraran el mateix dia, a ser possible.

Infermeres, metgesses de família, pediatres, odontòlogues i treballadores socials seguiran contactant amb aquells pacients que tenen patologia crònica o procediments diagnòstics o terapèutics en curs, com ja s'ha estat fent durant els darrers tres mesos.

Es mantindran les visites domiciliàries per tots aquells pacients que estiguin inclosos al programa d'atenció domiciliària.

Recursos telemàtics

Els responsables de Can Bou recorden que és molt recomanable tenir activada l'aplicació de La Meva Salut (LMS), on es pot tenir accés a historial clínic propi, i mitjançant la qual es pot rebre correu amb informació, resultat de proves diagnòstiques i pautes de medicació.

Específicament pel que fa a atenció als infants, recomanen sempre l'ús de l'App CASAPediatria, on es pot disposar d'informació sobre signes o símptomes, links a pàgines científiques i recomanacions per part de professionals.

Tràmits administratius

Totes les sol·licituds de tràmits administratius (renovar receptes, recollir comunicats de baixa o alta, demanar informes, dubtes sobres cites futures o hospitalàries...) seran recollides al mail ciutadania@casap.cat, que donarà resposta per mail mitjançant LMS. En el cas que per algun motiu calgui lliurament de documentació que no es pugui facilitar de manera virtual es citarà al pacient amb dia i hora.

Urgències, al carrer Marconi

En endavant, la patologia urgent seguirà essent atesa al CUAP Castelldefels, al carrer Marconi, on es manté una zona calenta per atenció a possibles casos de Covid-19 i una zona freda per a la resta.

En cas de dubte pot trucar al telèfon 935 547 806, on es dona resposta a les necessitats plantejades.

Al CUAP Castelldefels es farà una valoració per part dels professionals a l'entrada del centre.

L'activitat a Hospital de Viladecans està començant a desenvolupar-se pel que fa a consultes externes i cirurgia per a casos prioritaris, i els pacients són citats des de l'hospital.

 

 

 

Imatge notícia
(Arxiu)
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50