ANNEX I.4 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS (2015)

ANNEX I.4

PREU PÚBLIC ESCOLA DE DANSA

 

TIPUS DE SERVEI

PREUS

PREUS

 

01/01/2015 fins 30/06/2015

01/09/2015 fins 31/12/2015

Matrícula

47,25 €

45,50 €

1 classe/setmanal

24,10 €

23,00 €

2 classes/setmanals

44,10 €

42,50 €

3 classes/setmanals

57,75 €

55,50 €

4 classes/setmanals

68,25 €

65,50 €

5 classes/setmanals

76,65 €

73,50 €

Forfait

88,20 €

84,50 €

Cursos puntuals

66,00 €

 

El preu a cobrar per la matrícula es mantindrà igual durant el mateix curs escolar.

La matrícula només s'acreditarà la primera vegada que els alumnes s'inscriguin a l'escola.

 

TALLER D'ESTIU DE DANSA PER A INFANTS DE 8 A 14 ANYS :

PREU

Taller de dansa de 9,30 a 14,00 hores (2 setmanes)

107,50 €

Taller de dansa de 9,30 a 14,00 hores (1 setmana)

64,50 €

 

 

TALLER D'ESTIU DE DANSA PER ADULTS:

PREU

Taller de dansa, 4 sessions d'1h30' (total 6 hores)

24,00 €

Taller de dansa, 8 sessions d'1h30' (total 12 hores)

42,50 €

Taller de dansa, 16 sessions d'1h30' (total 24hores)

64,50 €

 

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dues mensualitats consecutives comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d'exigir el seu pagament.

Aquests preus es podran incrementar en el cas de que el Departament d'Ensenyament reduís l'aportació econòmica en concepte d'Escola de Dansa.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50