ANNEX I.2 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2015)

PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ, LÚDIC-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE

 

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

VISITES COL·LECTIVES:(d'interès arquitectònic, històric, cultural comentades amb guia, excepte les visites al Castell de Castelldefels que estan regulades a l'Ordenança  núm. 21, Annex I.11)

Quota per persona

Nivell A (de 26 a 30 participants)

3,65 €

Nivell B (de 16 a 25 participants)

4,95 €

Nivell C (de 10 a 15 participants)

5,85 €

El nivell de la visita comentada està en funció del nombre de persones.

 

 

 

Quota

 SALA POLIVALENT CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

35,91 €

7,54 €

43,45 €

 1 dia.

125,17 €

26,28 €

151,45 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

54,34 €

11,41 €

65,75 €

 1 dia.

190,00 €

39,90 €

229,90 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora

71,78 €

15,07 €

86,85 €

 1 dia.

222,60 €

46,75 €

269,35 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

 1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

Actes no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

17,52 €

3,68 €

21,20 €

 Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

 Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

 

 

 

 

 

 

QUOTA

RESTA AULES CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

18,06 €

3,79 €

21,85 €

 1 dia.

35,90 €

7,55 €

43,45 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

25,08 €

5,27 €

30,35 €

 1 dia.

53,30 €

11,20 €

64,50 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

35,90 €

7,55 €

43,45 €

 1 dia.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

 

 

 

 

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

51,50 €

10,80 €

62,30 €

 1 dia.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

 

 

 

 

 

QUOTES

SALES ASSAIG MUSICAL CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

BÀSIC

 

 

 

Hora esporàdica

4,05 €

0,85 €

4,90 €

Mòdul 4 hores setmanals

49,22 €

10,33 €

59,55 €

Mòdul 6 hores setmanals

68,97 €

14,48 €

83,45 €

 

 

 

 

BÀSIC + 1 AMPLIFICADOR

 

 

 

Hora esporàdica

4,92 €

1,03 €

5,95 €

Mòdul 4 hores setmanals

53,76 €

11,29 €

65,05 €

Mòdul 6 hores setmanals

72,48 €

15,22 €

87,70 €

 

 

 

 

BÀSIC + 2 AMPLIFICADORS

 

 

 

Hora esporàdica

5,38 €

1,12 €

6,50 €

Mòdul 4 hores setmanals

55,45 €

11,65 €

67,10 €

Mòdul 6 hores setmanals

80,62 €

16,93 €

97,55 €

 

 

 

 

Dipòsit per a la utilització de les sales d'assaig musical el Casal de Joves                                73,00 €

 

 

 

 

Lloguer de material per a fora del Centre (només per a grups amb dipòsit)

 

 

 

Lloguer de bateria:  per dia

22,40 €

4,70 €

27,10 €

Lloguer de 2 micròfons més 2 peus de micròfon:  per dia

8,93 €

1,87 €

10,80 €

Equips de veus +2 micròfons+2 peus de micròfon:  per dia

17,89 €

3,76 €

21,65 €

 

 

 

 

 

QUOTES

SALA POLIVALENT AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

222,73 €

46,77 €

269,50 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

Actes que no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

17,44 €

3,66 €

21,10 €

- Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

- Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

 

 

 

 

 

QUOTA

RESTA AULES CENTRE AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

35,90 €

7,50 €

43,45 €

1 dia.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

51,44 €

10,81 €

62,25 €

1 dia.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

 

 

 

 

 

Quota

CASAL DE LA CULTURA:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

33,18 €

6,97 €

40,15 €

1 dia.

64,55 €

13,55 €

78,10 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

45,42 €

9,53 €

54,95 €

1 dia.

96,40 €

20,25 €

116,65 €

 

 

 

 

 

Quota

SALA POLIVALENT DE L'ESPAI DEL MAR:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

222,60 €

46,75 €

269,35 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

1 dia.

379,00 €

79,60 €

458,60 €

El Centre no podrà atendre activitats fora de l'horari de funcionament:

Laborables: de 9:00 h. a 21.30 h.

Dissabtes i Festius: de 09:30 h. a 21'30 h. 

 

 

 

 

 

Quota

AULES INFORMÀTICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores

48,02 €

10,08 €

58,10 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

13,55 €

2,85 €

16,40 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

82,03 €

17,22 €

99,25 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

25,95 €

5,45 €

31,40 €

 

 

 

 

 

Quota

RESTA D'AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores

34,46 €

7,24 €

41,70 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

10,33 €

2,17 €

12,50 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

55,12 €

11,58 €

66,70 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

24,05 €

5,05 €

29,10 €

 

CURSOS, TALLERS I SEMINARIS:

Quota

Nivell A: de 2 a 6 hores (pagament únic)

10,00 €

Nivell B: de 7 a 15 hores (pagament únic)

18,10 €

Nivell C: més de 15 hores (pagament únic)

25,15 €

Nivell D: fins a 2 hores (pagament únic)

4,50 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització.

Sessions d'una hora o menys setmanal.

1 participant.

42,30€

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització.

Sessions d'una hora o menys setmanal.

Menys de 5 participants i més de 2.

26,20 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització.

Sessions d'una hora o menys setmanal. 

Més de 5 participants

12,10 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització.

Sessions d'una hora i mitja o més setmanal.

Menys de 5 participants.

38,25 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal.

Més de 5 participants.

18,10 €

Aquests preus es prorratejaran quan el mes estigui començat.

Existeix la possibilitat d'efectuar els pagaments de forma trimestral

 

 

CURSOS:  Acosta't a la Cultura:

Preus

Nivell A: fins a 6 sessions (pagament únic)

24,00 €

Nivell B: de 7 a 15 sessions (pagament únic)

28,75 €

Nivell C: més de 15 sessions (pagament únic)

47,90 €

Nivell D: sessió única (pagament únic)

7,70 €

La durada de les sessions serà de 2 hores

 

 

CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL:

Preus

Curset Nivell I: curset s d'1 sessió única (durada entre 1:30 i 4 hores)

5,25 €

Curset Nivell II: curset s de 4 a 15 hores

15,80 €

Curset Nivell III: curset s que incloguin material o que superin les 15 hores

31,75 €

VISITES a punts d'interès natural dintre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,

incloent el desplaçament (els preus de les visites són preus per participant):

 

Curset Nivell I:  (de 35 a 60 participants)

4,80 €

Curset Nivell II: (de 22 a 35 participants)

6,50 €

Curset Nivell III: (fins a 22 participants)

9,60 €

     

 

CESSIÓ D'ESPAIS PÚBLICS:

Quota

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

 

 

 

 

CESSIÓ A ALTRES ENTITATS:

QUOTA

CEIP GARIGOT:

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

(Utilització dissabtes de 9 a 13 hores de 7 aules i pati, a liquidar mensualment a la bestreta)

395,12 €

82,98 €

478,10 €

 

PARC D'EDUCACIÓ VIÀRIA

Quota

Ciclomotors, karts i bicicletes. Quota per classe. 2h: 4 sessions de 30'.

135,25 €

 

 

Representacions educatives de la Policia Local:

 

Representacions a Castelldefels

Exempta

Representacions altres poblacions

563,70 €

 

 

Cinema:

 

Entrades taquilla

6,00 €

 

 

Música en espais diferents al Teatre Plaza:

 

Entrades taquilla

8,00 €

 

 

Cine temàtic

2,10 €

 

 

Quota per unitat

 

VENDA DE LLIBRES:

PRINCIPAL

4% IVA

 TOTAL

 

Venda "Guia del Patrimoni":

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda "Serrasanta, pintura mural a Castelldefels"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda "Les masies a Castelldefels"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda "Castelldefels, temps d'història"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

17,12 €

0,68 €

17,80 €

 

Preu venda a llibreters

11,97 €

0,48 €

12,45 €

 

 

 

 

 

 

Venda “Castelldefels, tot l'any”

 

 

 

 

Preu venda a particulars

25,15 €

1,00 €

26,15 €

 

Preu venda a llibreters

17,60 €

0,70 €

18,30 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Escultura Monumental a Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

6,54 €

0,26 €

6,80 €

 

 Preu venda a llibreters

4,62 €

0,18 €

4,80 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Pirates a Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

6,54 €

0,26 €

6,80 €

 

 Preu venda a llibreters

4,62 €

0,18 €

4,80 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Diari de un indígena":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Les plantes de la platja de Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

5,00 €

0,20 €

5,20 €

 

 Preu venda a llibreters

4,00 €

0,15 €

4,15 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre “Els Ocells de l'Olla del Rei”:

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

7,40 €

0,30 €

7,70 €

 

 Preu venda a llibreters

6,00 €

0,25 €

6,25 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "L'església de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. 100 anys d'història":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Castelldefels i la Mar, Edició ampliada":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "La pintura de Manolo Rivera":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

ALTRES LLIBRES I PUBLICACIONS

 

 

 

 

Nivell A

 

 

 

 

Preu venda a particulars

17,12 €

0,68 €

17,80 €

 

Preu venda a llibreters

11,97 €

0,48 €

12,45 €

 

Nivell B

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

Nivell C

 

 

 

 

Preu venda a particulars

6,54 €

0,26 €

6,80 €

 

Preu venda a llibreters

4,62 €

0,18 €

4,80 €

 

La gestió de venda de llibres a través de llibreters es realitzarà mitjançant un sistema de dipòsit de llibres i es practicarà liquidació

de les vendes per semestres naturals. L'Àrea de Cultura serà la responsable de gestionar el control de la gestió dels llibres en dipòsit.

 
 

 

CASALS DE LLEURE PER A JOVES AMB DISCAPACITAT (*):

Quota

A realitzar durant els mesos de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i estiu) de dilluns a divendres (no festius) de 10:00 a 14:00 hores. Durant els mesos d'estiu s'afegeixen activitats una tarda a la setmana, fins les 18:00 hores.

 

CASAL DE NADAL: Del 21 al 24 de desembre (4 dies)

 

Empadronats a Castelldefels:

21,60 €

No empadronats a Castelldefels:

36,00 €

CASAL DE NADAL: Del 28 de desembre al 5 de gener (de 2016) (6 dies)

 

Empadronats a Castelldefels:

32,40 €

No empadronats a Castelldefels:

54,00 €

CASAL DE SETMANA SANTA: Del 30 de març al 2 d'abril (4 dies)

 

Empadronats a Castelldefels:

24,60 €

No empadronats a Castelldefels:

36,00 €

CASAL D'ESTIU: Del 22 de juny al 31 de juliol

 

- Del 22 al 26 de juny (4 dies)

 

Empadronats a Castelldefels:

24,60 €

No empadronats a Castelldefels:

36,00 €

- Del 29 de juny al 31 de juliol pagament per setmanes senceres (5 dies)

 

Empadronats a Castelldefels:

27,00 €

No empadronats a Castelldefels:

45,00 €

(*) Les famílies amb una capacitat econòmica que no superi l'import d'una vegada l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de pagament.

L'Ajuntament de Castelldefels sol·licitarà, als responsables legals del menor o de la persona beneficiària de les activitats, l'autorització per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d'informació públiques. Les dades a considerar relatives al nivell de renda que facilita la AEAT seran les que es corresponguin a la campanya de la renda formalment finalitzada.

Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d'aquestes fonts d'informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d'ingressos pertinents.

 

En allò no previst  en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisat: 19/02/2015

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50