ANNEX I.9 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2015)

ANNEX I.9

PREU PÚBLIC ESPAI DE CO-WORKING

 

 

QUOTA

SERVEI A PRESTAR

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Servei de domiciliació d'empreses

 

 

 

Domiciliació modalitat 1(€ x trimestre)

240,50 €

50,50 €

291,00 €

Domiciliació modalitat 2 (€ x trimestre)

192,56 €

40,44 €

233,00 €

Altres serveis:

 

 

 

Servei telefònic*

Inclòs al preu

Ús de sala de reunions**

Inclòs al preu

Ús del despatx***

Inclòs al preu

Fiança

135,00 €

* Servei telefònic: inclou l'ús d'un terminal telefònic per derivació de trucades des de la centraleta de la Guaita i per emetre trucades nacionals fins a un màxim de minuts a determinar per la direcció del centre. Exhaurit aquest límit, el cost per minut serà de 0,10 €.

** Ús de la sala de reunions: inclou l'ús, sempre en funció de disponibilitat, de la sala de reunions ubicada al centre de domiciliació d'empreses.

*** Ús del despatx: inclou l'ús, sempre en funció de disponibilitat, del despatx ubicat al centre de domiciliació d'empreses.

 

La prestació del Servei de Domiciliació d'Empreses inclou:

SERVEIS BÀSICS.

Aquests serveis son els inclosos al preu públic corresponent:

  • Domiciliació comercial, consistent en poder facilitar l'adreça postal, els números de telèfon i del centre.
  • Ús no privatiu d'una taula, una cadira amb book i una guixeta al centre de domiciliació d'empreses segons les següents modalitats:

- Domiciliació modalitat 1: Ús de l'espai i d'aquests elements durant 25 hores setmanals de dilluns a divendres en horari de matins

- Domiciliació modalitat 2: Ús de l'espai i d'aquests elements durant 20 hores setmanals de dilluns a dijous en horari de tardes.

  • El servei de recepció de visites al centre i de derivació de trucades telefòniques al terminal telefònic o al correu electrònic propi.
  • Connexió a Internet per a un equip portàtil propi.
  • L'ús privatiu d'un armari-bústia.

SERVEIS COMUNS.

Hi ha altres serveis i equipaments a La Guaita que també estaran a la disposició de les empreses usuàries del Servei de Domiciliació d'Empreses. La seva utilització estarà subjecta a la liquidació dels preus públics corresponents, a la reserva prèvia i a la compatibilitat amb les necessitats d'ús d'aquests equipaments de la resta d'usuaris del servei i dels altres programes i serveis que es desenvolupen a La Guaita, centre de suport de l'economia de Castelldefels.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50