A què ens comprometem

 • Promoure l'esport de base així com les pràctiques esportives i recreatives de caràcter amateur a la població de Castelldefels. .
 • Afavorir i donar suport a les associacions i entitats esportives de Castelldefels, mitjançant l'atorgament de subvencions.
 • Potenciar els esports escolars i la natació escolar per iniciar els nens i nenes en el món de l'esport.
 • Promoure, mantenir i gestionar les instal·lacions esportives municipals.
 • Facilitar a tothom, principalment a la població de Castelldefels, la utilització preferent de les instal·lacions esportives municipals.
 • Organitzar activitats esportives i d'esbarjo a les instal·lacions municipals i zones de la via pública.

Com mesurem el compliment dels nostres compromisos

 • Nombre de cursetistes que han participat a activitats esportives trimestrals-anuals.
 • Nombre de cursetistes que han participat a  activitats esportives estiu.
 • Nombre d'abonaments: individuals, familiars i mensuals.
 • Nombre de participants als diferents esdeveniments esportius.
 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual).

 

Indicadors curs 2018-2019

Indicadors curs 2017-2018

Indicadors curs 2016-2017

Indicadors curs 2015-2016

Indicadors curs 2016-2017


Revisat: 30/05/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50