Serveis que us oferim

Quins serveis ofereix l'OMIC?

1. Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els seus drets i deures en matèria de consum, de manera presencial, telefònica i telemàtica. 

2.  Gestió, anàlisi i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies de les persones consumidores.

3. Conciliació entre les parts mitjançant la mediació en cas de conflictes de consum.  

4. Controls de compliment de la normativa de protecció de les persones consumidores.  

5. Foment de l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre el teixit empresarial.  

6. Formació en consum per a les persones consumidores i entitats (tallers, xerrades, presència en mitjans de comunicació locals i supralocals, etc).  

7. Realització de projectes i activitats elaborades per a centres educatius.

8. Elaboració i/o difusió de material informatiu d'interès per a les persones consumidores i usuàries.

9. Suport i col·laboració amb entitats i òrgans relacionats amb el consum.

 

Característiques

SÍ són temes OMIC:

Qualsevol tema de consum, és a dir, totes les qüestiones relacionades amb la compra de béns i de productes i la contractació de serveis, com ara:

  • Serveis de telefonia fixa i mòbil.

  • Subministraments (aigua, electricitat, gas).

  • Agències de viatges.

  • Assegurances

  • Compra i reparació de vehicles.

  • Compres en rebaixa, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora d'establiments comercials...

  • Entitats bancàries.

  • Serveis d'assistència tècnica d'aparells d'ús domèstic (SAT).

  • Tintoreries

  • Etc.

NO són temes de consum i no disposem de legitimació per a intervenir:

- Persones consumidores no empadronades a Castelldefels
- Temes que estan o han estat sotmesos a la via judicial.
- Qüestions penals: delictes, faltes, etc.
- Temes laborals: contractes, convenis de treball, etc.
- Dret civil: herències, divorcis, separacions, assumptes entre  particulars, etc.
- Problemàtiques derivades de la convivència en comunitats  de propietaris.
- Temes de lloguer: desnonaments, arrendadors contra arrendataris, etc (excepte qüestions relatives amb l'increment del lloguer).
- Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques, Patronats Municipals, Escoles Públiques, Mobiliari Urbà (cabines telefòniques, bústies de correus...) Autobusos Mohn, etc.
- Estrangeria: Assumptes on la persona consumidora és un empresari o professional que actua dins del marc de la seva activitat comercial o empresarial.
- Casos on s'hagin produït intoxicacions, lesions, mort o existeixin indicis racionals de delicte.


Revisat: 05/02/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50