A què ens comprometem

 • A fer la comunicació i difusió de les audiències de veïnat, recollir i publicar l'acta a la pàgina web municipal.

 • A dinamitzar el portal web de les entitats de Castelldefels.

 • A realitzar un mínim de dos tallers anuals per a associacions i entitats.

 • A oferir una formació anual a la ciutadania interessada en constituir una entitat o associació.

 • A col·laborar en l'organització d'actes dirigits a les entitats i associacions del seu àmbit d'actuació.

 • A realitzar una convocatòria anual de subvencions a l'Associació de Veïns i Veïnes de cada barri per donar suport a despeses de caire administratiu.

 • A gestionar la borsa de voluntariat.

 • A facilitar un espai per a la resolució i mediació de conflictes per a les persones que s'adrecen al Centre de Mediació i Convivència Ciutadana.

 • A oferir un mínim de 3 formacions sobre les diferents eines i habilitats de la mediació i la resolució pacífica de conflictes.

 • A donar suport als serveis i programes que treballin per promoure la convivència veïnal, a preservar la cohesió social i reforçar valors de convivència i responsabilitat ciutadana.

 • A col·laborar en processos participatius de les altres àrees municipals.

 • A crear i millorar canals i projectes de participació ciutadana.

 • A engegar consultes ciutadanes, ja sigui a través d'iniciatives ciutadanes, com també de la pròpia administració local.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de tallers organitzats per a les entitats.

 • Realització de la formació a la ciutadania sobre la constitució d'una entitat o associació.

 • Grau de satisfacció de les persones participants a la formació.

 • Nombre d'actuacions de col·laboració dels actes dirigits a les entitats i associacions.

 • Nombre de sol·licituds presentades i relació amb les subvencions adjudicades.

 • Nombre de formacions a les famílies per part del servei de Mediació.

 • Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei de Mediació.

 • Nombre d'accions adreçades a la millora de la convivència i cohesió social.

 • Nombre d'actuacions conjuntes amb altres àrees municipals en processos participatius.

 • Nombre de projectes nous de participació ciutadana.

 • Nombre de consultes ciutadanes.

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

 • Publicacions de les actes de les audiències de veïnat realitzades.

 

Indicadors Participació Ciutadana 2018

Indicadors Participació Ciutadana 2017

Indicadors Participació Ciutadana 2016

Indicadors Participació Ciutadana 2015

 

 


Revisat: 21/02/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50