Serveis que us oferim

 • Suport i coordinació dels espais de participació:

  • Col·laboració amb les regidories de proximitat en la gestió, coordinació i dinamització dels canals de participació ciutadana com ara les audiències de veïnat i l'audiència de ciutat.

  • Assessorar i orientació en matèria de participació a la ciutadania.

  • Donar suport, coordinar i/o generar nous espais per generar noves formes de participació.

  • Gestionar la plataforma de consultes ciutadanes.

 • Suport a les associacions i les entitats

  • Orientar, assessorar i acompanyar a les entitats de nova creació.

  • Impulsar l'associacionisme, les eines necessàries per al desenvolupament de les entitats.

  • Organitzar de tallers i cursos de formació per afavorir la gestió de les entitats.

  • Donar suport en l'organització d'activitats de promoció i difusió del moviment associatiu de la ciutat.

 • Suport i col·laboració amb les AAVV I LA FAVC

  • Relacions amb les Associacions de veïnes i veïnsi amb la Federació d'Associacions de veïnes i veïns de Castelldefels.

  • Afavorir la signatura de convenis de col·laboració per donar suport a la seva tasca.

 •  Punt d'informació al voluntariat

  • Assessorar, orientar, fer seguiment i acompanyar a les persones voluntàries a la trobada del projecte que més s'ajusti als seus interessos i al coneixement de les seves obligacions i drets.

  • Assessorar, orientar, fer seguiment i acompanyar a les entitats i associacions pel compliment efectiu de les seves obligacions.

  • Posar en contacte a persones inscrites a la borsa de voluntariat amb les diferents entitats i associacions municipals.

 • Servei de Mediació i Convivència Ciutadana

  • Mediacions veïnals: conflictes relacionats amb la convivència (sorolls, neteja, usos dels espais col·lectius, etc.).

  • En l'àmbit escolar: acompanyament a tota la comunitat educativa per ajudar a gestionar conflictes i donar eines de comunicació i resolució de conflictes.

  • En l'àmbit familiar: problemes intergeneracionals, cura dels pares/avis, relacions familiars, etc.

  • En l'àmbit econòmic: qüestions contractuals, compravendes, etc.

  • Servei de suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes: impagaments de lloguers, rotació de càrrecs, morositat, quotes, constitució comunitats de veïns i veïnes, etc.

  • Programa de Mesures Alternatives a la Sanció: a través del qual es poden substituir sancions econòmiques per una tasca reparadora a la comunitat i reeducativa.


Revisat: 21/02/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50