Flower anti-mosquits

Imatge

Presentació

  • Anti-mosquits Flower Device TB2 40 gr., flascó de 20 comprimits efervescents. Autoritzat per a ús domèstic.

Composició

  • Diflubenzuron, 2% p/p

Descripció

Productes Flower llança al mercat un producte revolucionari per a acabar amb els mosquits d'arrel: el Flower Anti-mosquits que permet eliminar les larves dels futurs mosquits adults.

El mosquit domèstic és l'espècie més comuna en el nostre país, però fa dos anys es va introduir el mosquit tigre (Aedes albopictus), originari del sud-est asiàtic, que es mostra molt més agressiu i de picada més dolorosa que el domèstic, pel que constitueix una veritable amenaça si es produeix la seva propagació per tot el territori.

Flower Anti-mosquits és un insecticida regulador del creixement dels insectes, segur per al aplicador i per al medi ambient, emprat per al control de larves de mosquit en els llocs de reproducció (aigües estancades).

Es formula amb diflubenzuron, insecticida amb activitat per ingestió i contacte que actua sobre els processos de muda (formació de la quitina) i interfereix en el desenvolupament de les larves i pupas, impedint la sortida del mosquit adult.

La seva formulació, en comprimit efervescent, es caracteritza per una marcada efervescència que permet una ràpida i uniforme difusió del principi actiu en tot el volum d'aigua tractat.

El comprimit està dosat per a ser aplicat directament en el lloc de reproducció del mosquit (aigües estancades).

Llest per fer servir - Fàcil Aplicació i Dosatge – Llarga Durada

Podem trobar els ous i les larves dels mosquits en qualsevol massa d'aigua petita i estancada: fonts, tolls al voltant de la piscina, pous, galledes… i aquí és on actua el Flower Anti-mosquits, uns comprimits efervescents que s'apliquen directament en l'aigua estancada per a controlar les larves durant 3-4 setmanes. La vida dels mosquits està íntimament lligada a l'aigua, on passa més de tres quartes parts de la seva vida (en forma d'ou, larva i pupa). La resta de la seva vida, és a dir, menys d'una quarta part, la passa com mosquit adult fora de l'aigua. Allí, en l'aigua, és on Flower Anti-mosquits exerceix la seva acció: controla el problema en origen a l'actuar sobre les larves i impedir la formació del mosquit adult.

Recomanacions d'ús

En el jardí són molts els punts on queda retinguda aigua (de pluja, de reg…) i que poden convertir-se en llocs propicis perquè els mosquits efectuïn la posada i es desenvolupin gran quantitat de larves que, en pocs dies, originaran nous adults: plats de tests, joguines, regadores, gerros, galledes, gibrells, aigüeres, abrevaders i menjadors d'animals, recipients ocasionals (llandes i pots abandonats, pneumàtics usats…), piscines de plàstic o sense sistema de manteniment, fonts o estanys sense peixos, pous, zones de drenatge, canalons de desguàs, albellons, embornals, pous negres, fosses sèptiques, forats en el sòl, etc.

Quan sigui possible, es recomana buidar, com a mínim dues vegades per setmana, els recipients en l'exterior que continguin aigua o limitar l'accés a pous, fosses sèptiques amb, per exemple, teles mosquiteras.

Quan això no sigui possible, Flower Anti-mosquits és la solució: basta aplicar els comprimits efervescents directament en l'aigua estancada per a tallar el cicle biològic del mosquit i l'emergència dels adults.

No descurar les aplicacions més enllà del nostre jardí.

En urbanitzacions, cases adossades, etc. és important que tots els veïns prenguin consciència del problema i efectuïn el control del mosquit conjuntament i, fins i tot, més enllà del seu propi jardí: actuar allí on es concentri aigua estancada com embornals, cunetes, canals, tolles, etc…

Campos de Golf. Parcs i Zones d'Esbarjo

Els petits estanys i basses d'aigua disseminats pel recorregut d'un camp de golf o en parcs i zones d'esbarjo, poden albergar grans quantitats de larves de mosquit.

Repartir comprimits efervescents per la riba (zones de criatura) per a un control efectiu i evitar la proliferació de mosquits.

Dosis d'aplicació

  • 1 comprimit per a 40 litres d'aigua en cas d'aigües molt brutes (amb residus orgànics; per ex. clavegueres)
  • 1 comprimit per a 4.000 litres d'aigua en cas d'aigua bruta.
  • 1 comprimit per a 8.000 litres d'aigua en cas d'aigua neta.

En recipients amb poc volum d'aigua (plats de tests, gerros…) partir el comprimit i aplicar una meitat o dissoldre'l en 5 litres d'aigua (en un regadora per ex.) i repartir la dissolució en els recipients a tractar.

No aplicar en corrents d'aigua.


Revisat: 30/06/2009

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50