Què fa l'Ajuntament?

Imatge

L'Ajuntament de Castelldefels, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, porta a terme una sèrie d'activitats encaminades a prevenir i/o minimitzar els efectes de la presència de mosquits a la ciutat.

 • Seguiment i tractament de llocs amb aigua a l'àmbit públic (pous, sèquies, correderes, zones inundables...)
 • Tractament dels embornals de la xarxa de pluvials.
 • Revisió de l'arbrat públic, omplint els escocells amb àrids inerts.
 • Revisió periòdica, amb caràcter preventiu, dels edificis d'especial vigilància (escoles, llars d'infants, residències geriàtriques, cementiri municipal, instal·lacions del Patronat Municipal d'Esports...)
 • Campanya informativa porta a porta, realitzada per agents cívics.
 • Informació permanent a la web i d'altres mitjans de comunicació.
 • Atenció a les queixes de la ciutadania:
    - Realització de visites de comprovació als habitatges privats amb l'objectiu de localitzar i eliminar els focus de mosquits, si n'hi han.
    - Seguidament, revisió dels espais colindants amb aquests habitatges per localitzar i eliminar altres possibles focus.

Pla de lluita integral contra els mosquits tigre

Les activitats mencionades i d'altres queden enmarcades en el Pla de lluita integral contra els mosquits tigre per a aquesta temporada que ha endegat l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu d'aquest Pla és disminuir les molèsties ocasionades per les picades dels mosquits en l'àmbit de Castelldefels, en estreta col·laboració amb d'altres administracions com el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament de Salut de la Generalitat.

Per tal de donar compliment a les accions estipulades en aquest Pla, l'Ajuntament ha fet un esforç pressupuestari i ha augmentat les partides econòmiques destinades a la lluita contra els mosquits. També s'han ampliat els recursos humans dedicats a aquesta tasca amb la implicació de diverses àrees municipals, i la contractació d'un grup d'agents cívics que ja estan realitzant tasques informatives porta a porta i inspeccions per tot el municipi. Per completar aquesta tasca informativa, l'Ajuntament ha posat també a disposició de la ciutadania un telèfon municipal obert les 24 hores (900 900 860) que donarà resposta a queixes i dubtes sobre aquest tema. També s'impulsarà la realització de tallers informatius adreçats a les escoles, a determinats col·lectius professionals i a la ciutadania en general.

Arxiu PDF amb el Pla Integral de l'Ajuntament de Castelldefels 

 


Revisat: 12/04/2017

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50