ELS INICIS DE LA PRIMERA COMISSIÓ GESTORA FRANQUISTA

Jordi Navarro Pérez

El 25 de gener de 2009 es van complir 70 anys de la constitució de la primera Comissió Gestora encarregada d'organitzar la vida de la població de Castelldefels després de la Guerra Civil espanyola, just a l'endemà de l'entrada de les tropes franquistes de la 105 Divisió del Cos d'Exèrcit Marroquí. Amb Barcelona a punt de caure el 26, les noves autoritats eren expertes a delegar algunes funcions en mans civils per a no detenir el ràpid avanç de les seves tropes.

Un militar va ser l'encarregat de redactar el document oficial de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació que donava validesa a la nova situació. En ell s'indicava que el càrrec d'alcalde-president requeia en José Mestres Perals, sent els regidors Ramón Mariné Prats, Antonio Elías Raventós i María Espaudella Carreres (que va ser la primera dona a ocupar un càrrec polític a Castelldefels).

Els tres regidors havien ocupat ja plaça com a tals en els primers anys de la República, sense una gran significació política. Tampoc hi ha constància que estiguessin afiliats a Falange. Van ser triats segurament per ser reconeguts com a “persones de bé i d'ordre” (és a dir, de dretes) pels vencedors, i a estar en aquells moments al poble. La fórmula per la qual van jurar ocupar el càrrec va ser:“Juran por su honor desempeñar fielmente sus respectivas funciones con celo, austeridad y energía, inspirándose en las normas de la España Nacional del Generalísimo Franco, nuestro glorioso Caudillo, realizándose su cometido con la máxima rapidez”.

Tractant-se d'un poble esgotat i empobrit després de tres anys de guerra, el zel, austeritat i energia estaven plenament justificats, i més en el cas de l'alcalde, que fins el juliol va haver de tenir plena dedicació. Com les arques municipals estaven buides, les primeres accions de la Comissió Gestora van consistir a demanar fons en forma de crèdits per a fer els primers pagaments, i a buscar i racionar aliments per a la població, així com perseguir el frau i establir multes.

També es van ocupar d'anul·lar decisions d'època republicana, especialment sobre confiscacions i requises, i de “fer neteja” mitjançant la incoació d'expedients de depuració dels funcionaris municipals, sent dos d'ells destituïts (el secretari Baudili Font -triat en 1931, amb l'arribada de la República- i l'oficial de secretaria Pere Izquierdo). A la resta se li pujarà el sou un 30% respecte al que cobraven al juliol de 1936.


Revisat: 17/01/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50