UNA RESTAURACIÓ PER DONAR UN ÚS PÚBLIC AL CASTELL

L'any 1988 l'Ajuntament de Castelldefels compra un Castell amb un greu estat de deteriorament amb un objectiu: que algun dia l'emblemàtica edificació torni a obrir les seves portes tot destinant els seus espais a l'ús públic. El 2007 les obres realitzades ja ens permeten visitar-lo.

La restauració de l'Església del Castell
El 1996 van acabar les obres de restauració de l'església de Santa Maria del Castell. Originària del segle X, aquesta església romànica ha sofert nombroses modificacions posteriors; la més notable, al començament del segle XII, va consistir en el reforç del creuer amb arcs torals i pilastres.

Els treballs de restauració s'havien iniciat el 1989 amb una investigació arqueològica que va posar al descobert les restes d'un poblat ibèric i d'una vil·la romana, que es van consolidar i conservar i es van deixar visibles al presbiteri, sota un paviment de vidre.

Aquesta restauració ens permet apreciar una gran part de la fàbrica original: una nau central, el transsepte i tres absis a llevant. Dins de l'absis central, cal destacar l'existència de restes de pintures romàniques i d'un acrílic contemporani del pintor Joan Hernández Pijoan.

Una de les capelles del segle XVI es va habilitar per exposar-hi els elements petris més significatius que il·lustren l'evolució de la construcció. Finalment, les rajoles vidriades blanques i blaves que decoren la portada renaixentista es van restaurar, en part, imitant les tècniques de l'època.

 

Presó de brigadistes internacionals
Durant la Guerra Civil, el Castell va ser utilitzat com a caserna i presó de les Brigades Internacionals. L'església va allotjar el cos de guàrdia i els brigadistes hi van deixar una sèrie de grafits, que també es van restaurar.

La rehabilitació del Castell: la consolidació estructural
Entre els anys 2003 i 2005 es van dur a terme les obres de restauració de l'edifici del Castell consistents en la consolidació estructural, substitució de forjats i cobertes del cos principal i restauració de la sala Institucional i del pati.

Aquest projecte es refereix exclusivament al cos principal del Castell, format per dos cossos clarament diferenciats: el cos oriental (A), que és en general de pedra de marès rogenc, procedent de les veïnes pedreres de Begues, i el cos occidental (B) format per maçoneria lliscada, que presentava un volum cúbic i un color beix característic.

També cal diferenciar molt clarament dos nivells d'actuació o d'acabat. Per una banda, es va fer una actuació general en totes les plantes d'aquests dos cossos, destinada a la consolidació i/o substitució de tots els elements estructurals (forjats) pel poder donar un ús públic a l'edifici, i a la construcció de noves cobertes.

A l'interior, s'hi van fer treballs de reforç i de substitució dels forjats horitzontals, tot protegint les superfícies on hi havia pintures o grafits, per poder-ho restaurar després. Tots els elements estructurals horitzontals es van fer amb bigues metàl·liques i lloses de formigó. D'altra banda, es van restaurar les cobertes amb bigues de fusta laminada i panells de fusta amb aïllament incorporat. Finalment, van continuar les obres amb les instal·lacions, paviments i acabats de les zones previstes al projecte.

El Pati d'Armes
Pel que respecta als revestiments de les parets del pati, es van repicar tots els paraments, ja que estaven en molt mal estat. Un cop netes, s'hi va retornar el material de revestiment, que va consistir en dues capes de morter de calç.

La rehabilitació del Castell: la restauració dels espais 
Entre el 2006 i el 2007 s'ha treballat en la restauració dels espais de la planta noble i el condicionament del pati i l'accés a l'edifici. Entre d'altres treballs, s'han consolidat els elements constructius propis de l'edifici: reforç de voltes i reparació d'esquerdes i altres desperfectes, fent servir tècniques tradicionals.

També s'han reproduït i col·locat paviments i cels rasos i s'han reparat i/o reproduït elements decoratius de pedra artificial o guix, entre d'altres. En el cas del pati d'accés, s'ha fet una reproducció exacta de les peces originals i s'han col·locat amb el mateix procediment com el que hi havia.

Així mateix, s'han restaurat les pintures decoratives que hi havia en algunes d'aquestes peces, amb el mateix acabat amb què s'havien trobat o amb el que es coneixia documentalment. S'han fet treballs de restauració i reproducció de fusteria i tancaments i de col·locació de vidres, ferramenta, etc. En total, s'ha actuat en una superfície de 522 m2.

Els tancaments
En el cas dels tancaments històrics, on es recuperava l'ambientació i la decoració que hi havia, s'han restaurat els originals o s'han reproduït fidelment, segons la documentació existent. En els espais de nova creació, els tancaments que ocupaven obertures existents s'han fet amb un disseny neutre i funcional i amb materials que s'integraven dins del conjunt de l'edifici; en el cas d'obertures de nova creació, s'han utilitzat materials clarament diferenciats dels històrics, neutres i funcionals.

Crèdits:
Textos: Patronat de Comunicació
Fotografia: GREHIC i Ramon Josa


Revisat: 25/01/2008

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50