Serveis que us oferim

Protecció de la Salut:

Servei de seguretat i higiene dels aliments:

 • Supervisió i control del risc sanitari dels establiments minoristes d'alimentació, de competència municipal dels projectes d'obertura d'establiments alimentaris i/o restauració, control del risc sanitari dels establiments alimentaris i/o de restauració.
 • Control sanitari de l'aigua de consum públic.+informació
 • Registre Sanitari alimentari municipal.+informació

Sanitat ambiental:

 • Control sanitari de piscines d'ús públic i/o privat i centres de tatuatge i/o pírcing.
 • Control de legionel·la en edificis de titularitat pública, neteja de carrers i rec públic.
 • Gestió de plagues, insectes i/o rosegadors als espais públics i/o edificis municipals.+informació

Control sanitari:

 • Vigilància i control del compliment de la normativa vigent en matèria sanitària i d'animals domèstics.+informació
 • Tramitació i gestió de totes aquelles denúncies relacionades amb la nostra competència.

Pla de control de mosquits:

 • Pla de control integral de mosquits a Castelldefels. Control dels focus de mosquits al municipi.+informació

Control i protecció dels animals domèstics de companyia:

 • Recollida i manteniment dels gossos abandonats a la via pública.
 • Foment d'adopcions d'animals abandonats.
 • Gestió del cens d'animals de companyia (+informació) i de gossos potencialment perillosos.+informació
 • Gestió de les colònies de gats al carrer.

Promoció de la salut:

Activitats informatives i formatives que serveixin per incrementar els coneixements i la sensibilització de la ciutadania envers els hàbits de vida saludables, que fomentin tant la salut individual com col·lectiva.

 • Programa de Revisions bucodentals (alumnat de 1r, 3r i 5è de primària i de 1r i 3r d' ESO).+informació
 • Programa de vacunacions escolars (6è de primària i 2n d'ESO).+informació
 • Programa d'educació per a la salut a la població escolar. +informació
 • Pla de Formació de pares i mares.
 • Col·laboració amb entitats i associacions en la realització d'activitats i actes relacionats amb la promoció de la salut.

Cementiri:

 • Manteniment de les instal·lacions.
 • Realització dels actes funeraris (inhumacions (+informació), exhumacions (+informació), trasllats...)+informació
 • Gestió administrativa i control de totes les operacions que es realitzin en el Cementiri Municipal i dels serveis que s'ofereixen: canvi titularitat (+informació), lloguers columbaris i lloguer de nínxols (+informació)
 • Autorització d'obres particulars (làpides).
 • Compliment de les mesures sanitàries i higièniques d'acord amb el reglament de Policia Sanitària Mortuòria (Decret 297/1997, de 25 de novembre).

Servei de Salvament i Socorrisme a la platja (temporada d'estiu):

 • Oferir a les persones que acudeixin a la platja de Castelldefels un Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme professional i proper, que disposa de les infraestructures i equipaments necessaris per a prestar un Servei de qualitat.+informació

Consum (*)Veure Carta de Serveis de la Oficina d'Informació  al Consumidor.


Revisat: 19/11/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50