Oferta de treball: AGENT TRIBUTARI/TÀRIA   Alta: 16/01/2020   Codi: 10629

Activitat de l'empresa Altres administracions públiques
Categoria ÀREA ADMINISTRATIVA: Altres empleats administratius
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d'AGENT TRIBUTARI/ÀRIA, amb adscripció a la plantilla de l'Organisme de Gestió Tributària.

Els interessats poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (forma preferent) o presentant, degudament emplenat i signat, el corresponent formulari normalitzat en paper, des de l'endemà de la data d'aquesta convocatòria fins a 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació. 

CONVOCATÒRIA S-12/19 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Per veure bases de la convocatòria clicka aquí a :


↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50