Oferta de treball: TÈCNIC/A SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA (SAC)   Alta: 25/09/2019   Codi: 10457

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria VARIS: Professionals, tècnics i similars
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

S'obre el termini per a la convocatoria  del procediment de selecció per a la contractació dins la plantilla de personal de SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA (SAC). d'un/a tècnic/a de servei per principalment analitzar, planificar, gestionar i coordinar els serveis de neteja i al personal encarregat de la recollida de residus i neteja viaria del municipi de Castelldefels.
CONDICIONS DE L'OFERTA:
L'objectiu general o missió del tècnic és assegurar el compliment del Servei previst a les condicions de qualitat establertes en el Pla de serveis per l'Ajuntament de Castelldefels, així com l'òptima productivitat i optimització dels recursos humans, tècnics i econòmics que es posen a la seva disposició, sota les directrius del Director d'Àrea. Veure funcions específics veure web de www.sac.es
REQUISITS IMPRESCINDIBLES:
Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es

S'ofereix:
-Jornada complerta
-Horari: principalment de matins, de dilluns a divendres. Disponibilitat horària per cobrir torn de tarda i/o festius en cas de necessitat.
-Municipi de treball: Castelldefels
-Sou: 30.750€ fixos + plus segons conveni
-Categoria: Tècnic/a
-Tipus de contracte: indefinit amb període de proves de 3 mesos.
Presentació de sol.licituds:
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
Termini: romandrà obert des del dia 25 de Setembre al 15 d'Octubre de 2019, ambdós inclosos.
Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa (www.sac.es) i en les instal.lacions de La Guaita presencialment.
Les solicituds s'hauran de presentar:

  • Presencialment en les oficines de SAC (Crta de la Sentiu num 17, de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h.
  • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: personal@sac.es

Documentació a presentar: CV vitae, fotocòpia del DNI, del carnet de conduir i de la titulació indicada a l'apartat a) i b) dels requisits específics de la base tercera i, fotocòpia del informe de vida laboral actualitzat a 30 de juliol del 2019. Consulteu bases específiques reguladores o pàgina web (www.sac.es)
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la pàgina web de l'empresa www.sac.es.
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves, així com la llista definitiva, a través de la pàgina web de www.sac.es

Formació requerida: Titulat Universitari 2on Cicle

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50