Eines i Recursos

TRIAR LA FORMA JURÍDICA

Criteris a tenir en compte a l'hora de triar la forma jurídica

Per norma general, els criteris que es tenen en compte a l'hora d'elegir la forma jurídica de l'empresa són els següents:

  • Nombre de promotors.

Algunes formes jurídiques exigeixen un nombre mínim de socis inicials. Per exemple la SLL (Societat Laboral Limitada) precisa un mínim de 3 socis ja que el capital de cada participi no pot superar el 33% sense els quals és impossible que es constitueixi. En tot cas, l'avantatge d'un nombre menys gran de socis inicial resideix en la menor complexitat en la presa de decisions per ser més fàcil arribar a acords; encara que, per contra, el pes de la gestió i les obligacions societàries és major per a cadascun d'ells.

  • Responsabilitat patrimonial.

Té dos vessants: com afecta a cada soci i com es reparteix entre ells. En el primer cas pot ser limitada (cada soci respon només amb la seva aportació enfront dels deutes de l'empresa) o il·limitada (respon fins i tot amb el seu patrimoni personal). En el segon cas estem parlant de responsabilitat solidària o personal, encara que per a les societats mercantils només té efecte la primera (això és, els socis responen els uns pels altres en cas d'insolvència d'algun d'ells).

  • Capital inicial.

També existeixen, per a determinades formes jurídiques, requisits de capital mínim inicial a aportar pels socis. En aquests casos, la necessitat d'establir el mínim és una contrapartida a la limitació de responsabilitat patrimonial dels promotors. Per exemple, cap persona pot establir-se com a empresari individual o fundar una Societat Limitada Unipersonal. En el segon cas, el requisit de capital inicial és de 3000 euros, però es tracta d'una forma jurídica que limita la responsabilitat del promotor.

  • Tipus i volum d'activitat.

Algunes activitats, bé per les seves característiques, bé per obligació legal, solen tenir associada una forma jurídica. En molts casos, això està relacionat amb el seu volum d'activitat, ja que per a un petit negoci és, en principi, desproporcionat constituir una Societat Anònima a causa del seu requisit de capital mínim (60.101,21 euros).

  • Avantatges fiscals.

Formes jurídiques com les Societats Laborals, Societats Cooperatives o, en alguns casos, l'empresari individual tenen certs avantatges fiscals a l'hora de tributar en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP-AJD), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) o l'Impost sobre Societats (IS). A més a més, per a un únic promotor, en l'elecció entre constituir-se en empresari individual o formar una societat (limitada o anònima unipersonal) ha de considerar també les diferents tributacions (IRPF o IS, respectivament) i els diferents règims existents (en IRPF: Estimació Directa -normal o simplificada- o Estimació Objectiva -per Mòduls-).

  • Necessitat finançament.

No és una qüestió tan evident com les altres, però cal tenir en compte que molts bancs són poc inclinats a finançar empreses de responsabilitat limitada degut precisament a aquesta característica. Per contra, endeutar-se tenint responsabilitat il·limitada és molt arriscat pel perill que suposa per al patrimoni personal dels socis o del promotor individual.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50