Planejament en tràmit

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES ZONA INDUSTRIAL, C-245, AV. CONSTITUCIÓ NÚM. 1 - 29 i 73 - 85, DE CASTELLDEFELS  (01/04/2019)

l'atorgament de les llicències (declaracions responsables/comunicacions prèvies) d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial als efectes d'estudiar la possible modificació del planejament vigent per tal d'introduir nous usos a l'àmbit i completar així el teixit urbà amb les mateixes condicions de les zones situades al voltant, en l'àmbit que es grafia en el plànol de delimitació subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l'expedient

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50