Resultats Pressupostos Participatius 2018

Albarells (Can Roca, Centre i Muntanyeta)

Circuit de pujada al Castell

 • Descripció: Destacar la flora de l'entorn de Castelldefels al Castell: crear un circuit a la nova plantació del camí que puja al Castell, i plantar exemplars a la rotonda del carrer Julivert amb la carretera de la Sentiu.
 • Possibles actuacions: Després de la reunió amb AMB es confirma que durant el mes de maig es procedirà a la col·locació d'entre 20 i 24 cartells a peu d'arbre o arbust.  
 • Vots obtinguts: 124
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte iniciat

Enllumenat Parc de la Muntanyeta

 • Descripció: Millorar l'enllumenat de l'accés al Parc de la Muntanyeta.
 • Possibles actuacions: Les columnes d'enllumenat están demanades i pendents de que arribin. 
 • Vots obtinguts: 234
 • Cost: 8.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Fira de segona mà i d'intercanvi

 • Descripció: Realitzar una fira de segona mà i d'intercanvi a la plaça de l'Església
 • Possibles actuacions: fira celebrada amb molta participació el 30 de març de 2019.
 • Vots obtinguts: 170
 • Cost: 2.500€
 • Estat del projecte:  Projecte executat

Millorar la zona verda del centre

 • Descripció: protegir els escocells d'alguns arbres de la Pl. de l'Església i carrers confrontants; canvi d'usos del parterre del c/Arcadi Balaguer amb Dr. Barraquer.
 • Possibles actuacions: plantació arbustos i instal·lació jocs infantils amb tanca.
 • Vots obtinguts: 329
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte iniciat

Servei de convivència a la muntanyeta

Descripció: Contractar un equip de professionals socials a Can Vinader, per promoure la convivència, preservar la cohesió social i reforçar la corresponsabilització ciutadana

Vots obtinguts:75

Cost: 15.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Argelagosa (Bellamar, el Poal i Montmar)

Accessibilitat a les escoles

 • Descripció: Millorar l'accessibilitat de l'entorn dels centres escolars Sant Ferran i Felisa Bastida
 • Possibles actuacions: demanat pressupostos per l'ampliació d'un tram de la vorera de l'Av. 303, millorar la senyalització i pintura del pas de vianants de l'Av. 303 amb Av. Diagonal i modificar el cicle del semàfor de la cruïlla Av. 309 i Av Diagonal a les nits i caps de setmana.
 • Vots obtinguts: 848
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Hort urbà

 • Descripció: Hort urbà a l'antiga petanca del Poal
 • Possibles actuacions: Preparar i condicionar terreny, tanca perimetral de seguretat, dipòsit per recollir aigua de la pluja, etc. Pressupostos acceptats. Les obres començaran a l'Abril i finalitzarà al Maig. 
 • Vots obtinguts: 131
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte iniciat

Zona d'esbarjo

 • Descripció: crear una zona d'esbarjo i jocs infantils a Ca n'Aimeric amb taules i bancs a l'ombra
 • Possibles actuacions: Pendents de l'adjudicació de l'obra
 • Vots obtinguts: 253
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Campionats esportius i concurs de fotografía

Descripció: Escultura representativa a l'entrada del Poal.

Vots obtinguts: 50

Cost: 2.100€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Estructura representativa a l'entrada del Poal

Descripció: Escultura representativa a l'entrada del Poal.

Vots obtinguts: 50

Cost: 2.100€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients. 


Nou espai d'activitats al Poal

Descripció: obrir un nou espai per desenvolupar activitats al barri del Poal.

Vots obtinguts: 117      

Cost: 7.500€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Patis oberts a l'Escola Gaudí

Descripció: Obrir al barri el pati de l'escola Antoni Gaudí els caps de setmana.

Vots obtinguts: 61

Cost: 10.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Olla del Rei (Camí Ral, Can Bou, Granvia Mar, les Botigues, Mar i Sol i Zona universitària)

Parc infantil

 • Descripció: Crear un parc infantil amb jocs inclusius al c/Molinot amb l'Av de la Pineda
 • Possibles actuacions: s'instal·larà l'àrea d'esbarjo i joc infantil de manera provisional a l'aparcament del c/Castelló amb c/Molinot. Demanat pressupostos.
 • Vots obtinguts: 231      
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Patis oberts a les Marines i Josep Lluís Sert

 • Descripció: Reformar el pati dels instituts Les Marines i Josep Lluís Sert per obrir-los a la ciutadania fora de l'horari escolar.
 • Possibles actuacions: S'han definit les actuacions i s'han demanat pressupostos. 
 • Vots obtinguts: 415
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Volei platja al Canal Olimpic

 • Descripció: Millorar i adequar les 2 pistes de vòlei platja al Canal Olímpic
 • Possibles actuacions: Treballant en el conveni de col·laboració.
 • Vots obtinguts: 116
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Nova Font d'aigua a Can Bou

Descripció: Instal·lar una Font a la zona verda del carrer Saragossa, entre l'avinguda Cuitat de Màlaga i el carrer Girona. 

Vots obtinguts: 29

Cost: 6.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Platja (Baixador, la Pineda i Lluminetes)

Aparcament de bicicletas

 • Descripció: Habilitar aparcaments per bicicletes en alguns carrers que donen a la platja
 • Possibles actuacions: Aparcaments en magatzem a l'espera de definir l'ubicació definitiva. 
 • Vots obtinguts: 136
 • Cost: 5.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Construcció d'un "SkatePark"

 • Descripció: Construcció d'un "SkatePark"
 • Possibles actuacions: Ubicació definitiva a la Plaça de les Palmeres.
 • Vots obtinguts: 209 vots
 • Cost: 40.000€
 • Estat del projecte: Projecte iniciat

Col·locar radars per controlar la velocitat

 • Descripció: Col·locació de radars de velocitat en diferents punts estratègics per reduir la velocitat de la zona.
 • Actuacions: Instal·lació de radars en diferents punts estratègics escollits. 
 • Vots obtinguts: 99
 • Cost: 25.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Plantació d'arbres

 • Descripció: Plantar arbres als escocells buits dels carrers de vianants que donen a la platja, i al voltant del parc del vaixell pirata del carrer 11.
 • Actuacions: S'han plantat 45 Tamarix Gallica, 9 Albizia Julibrissim, 4 Pinus Pinea y 7 Morus Alba Fruitless als barris del Baixador i la Pineda.
 • Vots obtinguts: 129
 • Cost: 25.000€
 • Estat del projecte: Projecte executat

Circuit de cal·listènia

Descripció: La creació d'un circuit “Pump Track” dissenyat amb tot tipus d'obstacles: guals, peralts, salts, per a bicicletes, skateboards, patins o scooters.

Vots obtinguts: 209 vots

Cost: 40.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Serra d'en Llopart (Can Vinader, el Castell-Poble Vell, els Canyars, Vista Alegre)

Activitats culturals

 • Descripció: Ampliar l'oferta d'activitats culturals i lúdiques als centres municipals
 • Vots obtinguts: 174
 • Possibles actuacions: Ampliar l'oferta d'activitats culturals i lúdiques a la nova illa d'equipaments del Pla de Barris. Definint la tipologia d'activitats per iniciar-les al mes de març aproximadament. 
 • Cost: 15.000€
 • Estat del projecte: Iniciat 

Servei de convivència a Can Vinader

 • Descripció: Contractar un equip de professionals socials a Can Vinader, per promoure la convivència, preservar la cohesió social i reforçar la corresponsabilització ciutadana.
 • Actuacions: Estan desenvolupant actuacions de prevenció (tallers) als centres de secundària; trobades amb el veïnatge; actuació davant les problemàtiques detectades; coordinacions amb diferents serveis municipals, etc.
 • Vots obtinguts: 65
 • Cost: 15.000€
 • Estat del projecte: Projecte executat

Cultura Popular

 • Descripció: Promocionar la cultura popular catalana a través de l'escola de música Els Pins i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
 • Possibles actuacions: Treballant en propostes de promoció
 • Vots obtinguts: 257
 • Cost: 15.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Escola de Música

 • Descripció: Dota de més recursos l'escola de música situada al centre d'educació primària Els Pins.
 • Possibles actuacions: S'estan concretant els materials necessaris i les diferents actuacions.
 • Vots obtinguts: 397
 • Cost: 15.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

Més vegetació a la plaça de la Música

 • Descripció: Replantar mes vegetació als parterres de la plaça de la Música
 • Vots obtinguts: 89         
 • Possibles actuacions: Demanat pressupostos actuacions.
 • Cost: 7.000€
 • Estat del projecte: Projecte definit

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50