Sobre l'OMIC

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Què és una OMIC?

L'OMIC (Oficina municipal d'informació al consumidor) és un servei gratuït, de l'Ajuntament, que té com a objectiu fonamental facilitar informació i assessorament als ciutadans, per tal de garantir i defensar els drets de les persones consumidores.


Quins serveis ofereix l'OMIC?

  • Assessorament i informació tècnica en matèria de consum.
  • Assessorament jurídic en matèria de consum. 
  • Anàlisi, gestió i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions. 
  • Realització de mediacions per cercar solucions a una reclamació concreta. 
  • Distribució i difusió de material informatiu.
  • Suport i col·laboració amb entitats i òrgans relacionats amb el consum. 
  • Recollida dels suggeriments dels consumidors.
  • Xerrades i campanyes d'informació i sensibilització als consumidors.

Sí son temes de Consum

Totes les qüestiones relacionades amb la compra de béns i de productes i la utilització de serveis com ara:

  • Assegurances 
  • Agències de viatges
  • Compra i reparació de vehicles 
  • Compres en establiments comercials, en rebaixes, per correu, per internet, fora d'establiments comercials... 
  • Entitats bancàries 
  • Reparacions i manteniment de la llar 
  • Serveis d'assistència tècnica d'aparells d'ús domèstic (SAT) 
  • Serveis de telefonia fixa i mòbil 
  • Subministrament (aigua, electricitat, gas) 
  • Tintoreries
  • Etc

No són temes de Consum

  • Temes que estan o han estat sotmesos a la via judicial.
  • Qüestions penals: delictes, faltes, etc. 
  • Temes laborals: contractes, convenis de treball, etc. 
  • Dret civil: herències, divorcis, separacions, assumptes entre particulars, etc. 
  • Problemàtiques derivades de la convivència en comunitats de propietaris. 
  • Temes de lloguer: desnonaments, increments de lloguer, etc. 
  • Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques, etc.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50