Consells

ELECTRICITAT

Consells per a l'elecció de companyia subministradora d'electricitat

 

Des de gener de 2003 els mercats d'electricitat estan liberalitzats.


El consumidor pot contractar el subministrament elèctric amb la companyia que millor s'ajusti a les seves necessitats o li ofereixi condicions més favorables. Pot comparar les condicions econòmiques i de servei que ofereixen les diferents empreses subministradores autoritzades (comercialitzadores).

Podem contactar amb diferents empreses subministradores, comparant ofertes i contractant la que ens ofereixi més avantatges.

Abans de signar el contracte de subministrament elèctric hem de revisar el període de contractació i l'oferta econòmica i comparar-la amb la nostra tarifa actual.

Hem de comprovar si en el contracte consten revisions del preu durant el període de vigència i si consta alguna clàusula de penalització per rescissió del contracte.

Si rebem una oferta d'un paquet de serveis, podem demanar que se'ns detall el preu de l'electricitat i del gas subministrades.

A la pòlissa d'abonament o contracte de subministrament d'electricitat ha de constar la potència que tenim contractada, podent augmentar o disminuir comunicant-ho a la companyia subministradora corresponent.


Conceptes que apareixen a la factura de l'energia elèctrica


• Una quantitat fixa directament proporcional a la potència contractada L'energia consumida, en kWh, que resulta de la diferència entre la lectura actual i l'anterior. En el cas de tenir contractada la tarifa de discriminació horària, es detalla l'energia consumida en cada un dels dos períodes. A l'energia consumida se li aplica la tarifa corresponent.
• L'Impost sobre electricitat.
• El lloguer del comptador i d'altres tipus de mesura, si escau.
• L'IVA al tipus del 21%.


Processos de facturació.
El Reial Decret 1578/2008 de 26 de setembre aprovat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç estableix que la facturació de les tarifes de subministrament d'energia ha de ser mensual.

El consumidor rebrà mensualment la factura, però la lectura serà bimensual, és a dir, cada dos mesos pel que rebrà una factura amb el consum real i al mes següent una factura amb lectura estimada.

La lectura estimada s'efectuarà prenent com a base el consum real del mateix període de l'any anterior.

Hi ha un recàrrec per excés de consum que s'aplicarà quan el consum mitjà diari és superior a l'equivalent a 500 kWh mensuals, sempre que sigui un consum real. No cap l'aplicació de cap tipus de recàrrec quan el consum sigui estimat.

 

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50