Consells

AIGUA

- Heu de saber que el subministrament de l'aigua és competència municipal i, segons el cas, és el mateix municipi qui fa el subministrament o l'encarrega a una companyia concessionària del servei. En el cas de Castelldefels, Aigues de Barcelona.

 

- Abans de contractar, informeu-vos de les tarifes, de les dades i de la documentació que heu de presentar per contractar el servei (DNI, adreça completa de l'habitatge, contracte de compra o de lloguer, cèdula d'habitabilitat...).

 

- Llegiu prèviament el contracte abans de signar-lo.

 

- Si contracteu per telèfon o telemàticament també teniu dret a disposar del contracte.

 

- La companyia us instal·larà un comptador que pot ser de propietat o de lloguer i us donarà d'alta en el subministrament.

 

- Les tarifes sobre el consum d'aigua són autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya i es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

- La factura és, generalment, trimestral i coincideix amb la lectura del comptador. Quan no es pot fer la lectura del comptador, es fa una estimació del consum.

 

- La factura detalla els conceptes com ara les tarifes del servei (quota del servei i trams de consum) i d'altres impositius (cànon de l'aigua, taxa de clavegueram, IVA i altres); i s'ha de fer almenys en català.

 

- La companyia us pot tallar el subministrament per manca de pagament, però abans us ho ha de notificar de manera fefaent.

 

- La companyia és responsable de la canalització exterior de l'aigua fins l'entrada de l'immoble.

 

- Com a persones usuàries del servei en sou responsables dins de l'habitatge.

 

- Per donar-vos de baixa del subministrament heu de fer allò previst en el vostre contracte tot i que us recomanem que ho feu per escrit per tenir constància, i faciliteu les vostres dades.

 

- No oblideu que els contractes d'adhesió (p.ex. contracte de subministrament d'aigua) han d'estar a la vostra disposició en català.

 

- D'acord amb el nou Codi de consum de Catalunya, les companyies de subministrament d'aigua (per ser un servei bàsic) han de disposar d'un servei telefònic gratuït d'atenció d'incidències i reclamacions (les grans empreses tenen un termini de 6 mesos per adaptar-se i les pimes tenen 1 any).

 

- Si la companyia no respecta els vostres drets, demaneu-li els Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia, empleneu-los, lliureu-li l'exemplar que correspon a l'empresa i espereu la resposta de la companyia dins el termini d'1 mes.

 

- Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d'1 mes, presenteu una reclamació a través del Full (exemplar) per a l'Administració, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del vostre municipi o a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidorde la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l'Agència Catalana del Consum.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50