Plans aprovats de Castelldefels

    

DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ ECONÒMICA DEL DEURE DE CESSIÓ PER L'INCREMENT D'APROFITAMENT I RESERVA DE SISTEMES A LES ACTUACIONS EN SÒL URBÀ QUE COMPORTIN UN INCREMENT  (07/01/2021)

Per veure el document de valoració clicar al pdf adjunt. Per veure l'edicte de l'acord d'Aprovació. (s'ha d'anar a la WEB a l'apartat "Ordenances, actes i edictes" i clicar la pestanya "edictes d'Urbanisme")

[  pdf 1,2 Mb ]

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC A CASTELLDEFELS  (04/11/2020)

Us adjuntem l'acord d'aprovació definitiva d'aquest Pla Especial Urbanístic, per part de la Comissió Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat, i tot seguit el CENS actual d'habitatges d'ús Turístic a Castelldefels.

[  pdf 218 Kb ]

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL NNUU I ORDENANÇA METROPOLITANA D'EDIFICACIÓ EN RELACIÓ AL NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES PER PARCEL.LA EN 13b I 20a I MILLORA ACCESIBILITAT  (19/05/2020)

Aprovació de la Modificació puntual de les normes urbanístiques i ordenança metropolitana de edificació del Pla General Metropolità de Barcelona en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la en zones de densificació urbana, 13b i d'edificació aïllada plurifamiliar 20a, condicions de parcel·la mínima i de millora de l'accessibilitat al terme municipal de Castelldefels

[  pdf 20,2 Mb ]

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL PGM A L'ÀMBIT DISCONTINU DELS BARRIS DE VISTA ALEGRE I BELLAMAR  (19/05/2020)

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA A L'ÀMBIT DISCONTINU DELS BARRIS DE VISTA ALEGRE, C. CORTS DE CADIS, 5 i BELLAMAR, PG PARC FORESTAL,6 AV. DE L'HOTEL, PER L'OBTENCIÓ D'UN SOLAR DESTINAT A HABITATGE DOTACIONAL.

[  pdf 9,4 Mb ]

Modificació puntual Normes Urbanístiques  (02/10/2012)

Modificació puntual dels articles: 146, 225, 228, 231, 239, 251, 253, 254, 298, 299, 300, 328, 342 i 343 de las Normes Urbanístiques i 104, 108, 110, 114 i 141 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del Pla General Metropolità de Barcelona al municipi de Castelldefels. Aprovat definitivament per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme amb data de 25 de juny de 2012 i publicat al DOGC amb data 16 d'agost de 2012

[  pdf 3,4 Mb ]

Pla d'usos Comercials  (01/01/2011)

Aprovat Definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 27-1-2011.

[  pdf 16,6 Mb ]

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50