Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Tècnic/a Mitjà/ana Comerç] (texto en catalán)*    Plazas 1    Publicación 22/01/2020 DOGC    Inscripción Cerrada

Aviso: *[Avís - Error material annex 1 (Temari)] (texto en catalán)*

AVÍS

 

Us informem que al temari de la convocatòria de TM Comerç, s'ha detectat un error material  i s'informa de la següent rectificació, d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

On diu:

 

30. Directiva Bolkestein 2006/12/CE. Capítol 1 (Disposicions generales).

 

Ha de dir:

 

30. Directiva Bolkestein 2006/123/CE. Capítol 1 (Disposicions generales).

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50