Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Tècnic/a Mitjà/ana Turisme] (texto en catalán)*    Plazas 2    Publicación 22/01/2020 DOGC    Inscripción Cerrada

Aviso: *[Avís - Error material annex 1 (Temari)] (texto en catalán)*

AVÍS

 

Us informem que al temari de la convocatòria de TM Turisme, s'ha detectat un error material  i s'informa de la següent rectificació, d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

On diu:

 

14. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Títol I: Disposicions generals. Principis de la protecció de dades.

 

15. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Títol III: Drets de les persones. Disposicions sectorials: fitxers de titularitat pública i privada.

 

Ha de dir:

 

14. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol I: Disposicions generals.

 

15. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol III: Drets de les persones.

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50