Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Vigilant Forestal] (texto en catalán)*    Plazas 2    Publicación 23/12/2019 BOP    Inscripción Cerrada

Aviso: *[Avís - Error material annex 1 (Temari)] (texto en catalán)*

A V Í S

 

En relació a la convocatòria de Vigilant Forestal, havent observat un error material en l'annex 1: Temari, d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , s'informa de la següent rectificació aritmètica:

 

Tema 11: Llei 5/2003. (referit al text íntegre de la Llei).

Tema 13: referit a la Llei 2/2014, art. 179, modificació dels  articles 1 al 5 de la Llei 5/2003 (no 2013).

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50