Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Borsa de la convocatòria de TS Arxiver] (texto en catalán)*

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR, ARXIVER, SUBGRUP A1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'ÀREA DE SECRETARIA I DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL .

 

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, de data 02 de maig de 2019, queda constituïda la borsa de treball d'aquesta convocatòria amb data d'efectes del dia 09/12/2019.

 

La vigència d'aquesta borsa serà de sis mesos, prorrogable per decret fins a la creació d'una de nova o fins el seu esgotament.

 

COGNOMS I NOM

SITUACIÓ

V. R., JUAN JOSÉ

Contractat

P. M., Mº CARMEN

 

V. P., ORIOL

 

 

 

Criteris de regulació de borsa

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50