Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Agents Policia Local (2020)] (texto en catalán)*    Plazas 7    Publicación 13/02/2020 BOP/DOGC    Inscripción Cerrada

Fin inscripción: 12/03/2020    Grupo: C2    Categoria: Agent    Sistema de selección: oposición

Lista provisional:  *[Llista provisional d'admesos i exclosos] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 12/06/2020)   [acceso restringido]  29/05/2020
Aviso:  *[IMPORTANT] (texto en catalán)*   16/03/2020
Aviso:  *[COMUNICACIÓ IMPORTANT] (texto en catalán)*   06/03/2020
Aviso:  *[Instruccions per a la presentació d'instàncies] (texto en catalán)*   14/02/2020

Bases específiques d'agents de policia local

A V Í S

Advertida una errada material, per omissió, en el decret de la regidora delegada de  Règim Interior, Arxiu Municipal i Igualtat, de data 6 de febrer de 2020, d'aprovació de les bases de la Convocatòria per a la provisió de quatre places vacants i tres addicionals d'agent de la Policia Local, i més concretament en l'apartat d'annexos, en el punt 2, que fa referència a les proves físiques.

Es procedeix a la rectificació de l'errada esmentada, en el sentit d'esmenar l'omissió indeguda de la frase següent en l'apartat de les proves físiques:

 

5. Resistència.

Recórrer una longitud de 1000 metres en el mínim temps possible. Es podrà alternar cursa i marxa.” 

 

La valoració d'aquesta prova, es realitzarà segons el quadre de valoracions inclòs en les bases específiques d'aquesta convocatòria.

 

 

 

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50