Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Administratius (Borsa urgent)] (texto en catalán)*    Plazas 0  (temporal)   Publicación 04/12/2019 BOP    Proceso de selección finalizado

Fin inscripción: 20/12/2019    Grupo: C1    Categoria: Administratiu    Sistema de selección: concurso de meritos y entrevisa personal

Resultados:  *[Resultat final i ordre de borsa] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  29/04/2020
Resultados:  *[Resultat de la valoració de mèrits] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 27/02/2020)   [acceso restringido]  24/02/2020
Resultados:  *[Resultat prova català] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 21/02/2020)   [acceso restringido]  18/02/2020
Lista definitiva:  *[Llista definitiva d'admesos i exclosos] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  07/02/2020
Publicación:  *[Decret rectificatiu anunci bases específiques] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  05/02/2020
Lista provisional:  *[Llista provisional d'admesos i exclosos] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 04/02/2020)   [acceso restringido]  28/01/2020

Bases de la convocatòria

A V Í S

 

TOTHOM que tingui el nivell de titulació i resta de requisits de participació pot presentar-se al procés urgent de la borsa.

 

 

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, seran admeses en igualtat de condicions amb els demés participants, sense que s'estableixin exclusions per limitacions psíquiques o físiques, només en els casos en que siguin incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions a desenvolupar. Tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 51/2003, de 2 de desembre.

 

Així doncs, els aspirants amb discapacitat podran, voluntàriament, manifestar aquesta condició especificant-la en el formulari RRHH0001, en “Altres” dins de l'apartat de “Documentació que s'adjunta (Presentar només la requerida segons les bases de la convocatòria)”, indicant el grau de discapacitat reconegut i, si ho considera convenient, adjuntant amb la resta de documentació, la resolució de reconeixement del grau de discapacitat, amb motiu de realitzar el tractament corresponent.

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50