Subvencions destinades a l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic  (tràmit)

El programa municipal d'activitats extraescolars de caràcter lúdic es regula per unes bases específiques aprovades per la Junta de Govern, amb els objectius de:

  • Donar suport a les escoles públiques i concertades de Castelldefels per a la realització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic, a la tarda, després de l'horari lectiu,a  les quals poden accedir tots els infants de 3 a 12 anys del municipi.
  • Desenvolupar activitats lúdiques que complementin l'educació formal, promoguin l'autonomia, la socialització i la participació de l'alumnat.

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a l'organització de les activitats extraescolars, en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Centres d'educació infantil i primària públics i concertats de Castelldefels segons la convocatòria corresponent.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

On es pot tramitar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50