AVÍS

TRÀMIT SUSPÈS TEMPORALMENT, atesa la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius.

Sol.licitud Casals de lleure per infants i joves amb diversitat funcional  (tràmit)

El  Casal, dinamitzat per l'entitat Fundesplai, posa a disposició de les famílies un ampli ventall d'activitats específicament pensades i dissenyades per tal que la participació dels joves es faci d'acord amb els seus interessos, gustos i necessitats. En aquest sentit, es duran a terme activitats de lleure, en contacte amb el medi, i activitats compartides amb altres esplais.

Ateses les activitats a desenvolupar, no s'adreça a infants o joves que presentin greus trastorns de conducta que puguin manifestar comportaments que lesionin la resta d'assistents. 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Infants i joves amb diversitat funcional empadronats a Castelldefels. Només en el cas que hi hagi disponibilitat de places es podran incorporar infants d'altres municipis.

Quan es pot sol·licitar

Casal de Setmana Santa: queda anul·lat

Casal d'estiu (a determinar, segons calendari vacances escolars). Exhaurides les places dins o fora de termini s'obrirà una llista d'espera amb les peticions rebudes.

El Casal de Nadal (a determinar, segons calendari vacances escolars)

Un cop finalitzada la preinscripció s'haurà d'abonar la matricula. L'accés als casals quedarà supeditat al nombre de places i al pagament de la matrícula.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. 1 setmana des de la recepció de la instància

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud degudament emplenada.

2. La Tècnica de Programes de Serveis Socials us comunicarà si s'accepta o no la sol.licitud

3. Pels infants o joves que s'inscriuen per primera vegada, l'entitat gestora concertarà una entrevista amb els pares i mares i/o tutors/es legals per tal de valorar la idoneïtat de la seva participació. En aquests casos caldrà que aportin la documentació relativa a la diversitat funcional que es consideri necessària per aquesta valoració.

4. La persona interessada haurà de recollir a l'OAC l'autoliquidació per procedir al pagament així com el full de matrícula que haurà de lliurar a l'Entitat que gestiona el Casal.

On es pot tramitar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50